Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Nadszedł Czas
  1. Czasy i chwile
  2. Chronologia Biblijna
  3. Pierwsze Przyjście
  4. Czasy Pogan
  5. Sposób Wtórego Przyjścia
  6. Wielki Jubileusz Ziemi
  7. Równoległe Dyspensacje
  8. Eliasz Miałść Przyjść Pierwej
  9. Człowiek Grzechu
  10. Nadszedł Czas

Biblioteka
 

Cytowane przekłady Biblii

 Biblia Gdańska, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa (cytaty bez ograniczenia przekładu)
NB -Nowy Przekład, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa
BT -Biblia Tysiąclecia, wyt. III, Wydanictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa, 1980
KJ -King James Bible, Authorised Version, Biblia angielska zwana też przez Autora przekładem powszechnym

W układzie stron zachowano zgodność z angielskim oryginałem. Przypisy wydawców oznaczone są numerami. Pozostałe, oznaczone dodatkowo gwiazdkami poczynił Autor