Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Forum - Strona główna - Szukaj


Biblioteka
 

Nowości Wydawnicze

Komentarz Biblijny List Św. Pawła do Hebrajczyków

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną, trzecią już część opracowania będącego polskim tłumaczeniem znanego od wielu lat, ale dotąd dostępnego jedynie w języku angielskim, dzieła "Expanded Biblical Comments". Trzecia polskojęzyczna część komentarza jest poświęcona Listowi apostoła Pawła do Hebrajczyków, który jest silnie osadzony w rzeczywistości i obrazach Starego Testamentu, stanowiąc niezmiernie ważne połączenie pomiędzy "cieniem rzeczy przyszłych" a rzeczywistością dokonaną w "Arcykapłanie naszego wyznania" - Panu Jezusie Chrystusie.

Wspomniane powyżej dzieło "Expanded Biblical Comments" zawiera odsyłacze do literatury wydawanej przez C.T. Russella, jak również kazań, które wygłosił w czasie swej intensywnej działalności misyjnej i kaznodziejskiej, przypadającej na lata 1879-1916. Spora część tego dorobku jest już dostępna we współczesnym języku polskim (wydania z ostatnich dwóch dziesięcioleci posiadają numerację stron dostosowaną do swoich angielskojęzycznych odpowiedników), dzięki czemu polski Czytelnik może się zapoznać z ich obszerniejszymi fragmentami niż te przywołane w komentarzu. Oryginalne wydanie "Expanded Biblical Comments" posługuje się angielską Biblią Króla Jakuba. W polskim przekładzie komentarza poszczególne wyjątki z Listu do Hebrajczyków są cytowane z Biblii Warszawskiej, ale w nielicznych przypadkach także z Biblii Gdańskiej oraz Biblii Tysiąclecia, kiedy są one bliższe angielskiemu przekładowi.

Pragnieniem Wydawcy oraz wszystkich, którzy podjęli trud przygotowania tej książki do druku, jest to, by była ona pomocą dla poszukujących "Pańskich ścieżek" - dla tych, którzy chcą wnikać w Boże zamysły i lepiej poznawać plan zbawienia zawarty w Jego Słowie. Wszystkim Czytelnikom życzymy błogosławieństwa w korzystaniu z lektury.

Tytuł można już zakupić w naszej księgarni.

Dusza, duch i tak zwane życie pozagrobowe w świetle BibliiDusza, duch i tak zwane życie pozagrobowe w świetle Biblii. Wymienione na początku tytułu broszury wyrazy należą do najczęstszych w Biblii. W konkordancji do Biblii Gdańskiej wersety z wyrazami dusza i duch zajmują aż po osiem szpalt. W konkordancji do Biblii Tysiąclecia podobnie wiele (dusza 7 szpalt, duch 13)). Nie należy się temu dziwić, wszak Biblia jako Boże przesłanie dla ludzkości traktuje o tym właśnie, co dotyczy Boga i co jest ważne dla człowieka.
Broszurę można zakupić w naszej księgarni.

Tekst Pieśni Wieczornych na dzisiaj, 21 Luty.

Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Psalm 34:13

Lud Boży wie, że język jest organem najtrudniejszym do kontrolowania, stąd też modli się słowami: "Strzeż warg moich". Jeśli taka modlitwa będzie pochodziła ze szczerego serca, będzie to dowodem, iż modlący się, szukając pomocy Bożej, czyni w tej sprawie wszystko, co tylko jest w jego mocy. W odpowiedzi na modlitwę, otrzymujemy Bożą pomoc zapewniającą nas o niewinności naszych warg i kierującą naszą uwagę na serce, które potrzebuje, aby rozpoczęte przez ducha świętego dzieło jego odnowy zostało zakończone, gdyż "z obfitości serca usta mówią". Zawiera się w tym nauka, że wszelkie trudności przychodzące z powodu warg wskazują na konieczność naprawy serca. Potrzebujemy, aby nasze serca jeszcze bardziej harmonizowały z sercem Wszechmogącego - aby one jeszcze bardziej zgadzały się z chwalebnymi przymiotami Bożego charakteru, objawiającego się nie tylko w naszym sprawiedliwym postępowaniu z innymi, ale również w okazywaniu miłosierdzia, miłości, uprzejmości oraz dobrej woli względem wszystkich.

R 3739:6