Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 4
1967 Numer 4.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CZY MOŻEMY BYĆ DOSKONAŁYMI?

U Mateusza 5:48 czytamy: "Bądźcież wy tedy doskonałymi jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech doskonały jest." Czy jest możliwem aby którykolwiek członek upadłego rodzaju mógł dosięgnąć ten wysoki ideał wspomniany przez Jezusa?

Greckie słowo tu przełożone na "doskonałymi" oznacza "zupełni," czyli "zupełność" Jezusowe napomnienie do zupełności przedstawione jest znamiennymi słowami: "bądźcież wy tedy," co dowodzi, że to orzeczenie Pana uzasadnia się na Jego poprzednich uwagach. Aby zrozumieć w jakim znaczeniu uczniowie Pana mają być zupełnymi, tak jak zupełnym jest Jego Ojciec Niebiański, zauważyć należy kontekst, który brzmi: "Słyszeliście, iż rzeczone: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego; ale Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was; abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złych i na dobrych, deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych; albowiem jeźli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? azaż i celnicy tego nie czynią? A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? azaż i celnicy tak nie czynią?" - Wiersze 43-47.

Następnym jest napomnienie: "Bądźcież wy tedy doskonałymi jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest." Znaczenie tego jest widoczne, bowiem Jezus wykazał w jaki sposób ujawniona jest doskonałość, czyli zupełność Ojca; mianowicie, w bezstronności z jaką On udziela wszystkim błogosławieństw życiowych, okazując w ten sposób Swoją miłość do wszystkich ludzi, bez nienawiści do kogokolwiek.

Dla nas zawiera się w tym znaczenie, że i my musimy miłować swoich wrogów, tak samo jak przyjaciół; mamy być gotowymi raczej błogosławić tym, którzy nas prześladują, aniżeli im szkodzić. Nie możemy wznieść się ponad naszą upadłą naturę i być wolnymi od grzechu, lecz, przy Boskiej łasce, możemy być wspaniałomyślnymi wobec tych co nam złorzeczą i czynić im dobrze, jak czyni to Bóg i w taki sposób możemy być zupełnymi, tak jak On doskonałym jest.

Straż 1967.4 "The Dawn"-I,1966.