Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 4
1967 Numer 4.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

"Nad Umarłymi"

W l do Koryntian 15:29 czytamy: "Bo inaczej cóż uczynią ci, którzy się chrzczą nad umarłymi, jeżeli zgoła umarli nie bywają wzbudzeni? Przeczże się chrzczą nad umarłymi?" Czy to znaczy, że ktoś może być ochrzczony w zastępstwie, za osobę nieochrzczoną, która już umarła?

Nie, apostoł Paweł nie miał tego na myśli, chociaż jest pewna znaczna grupa kościelna, która tak rozumie i praktykuje. W liście do Rzymian 6:3-4 św. Paweł napisał: "Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć." To nie jest wodny chrzest ale pogrzebanie woli chrześcijanina w wolę Bożą, przez Chrystusa. Zanurzenie w wodzie jest tylko symbolem tego.

Na innym miejscu św. Paweł napisał: "Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli," i do tego dodał: "A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami" (Gal. 3:27-29). Tą Abrahamową obietnicą, której ci ochrzczeni w Chrystusa są dziedzicami jest, że w nasieniu Abrahamowym wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione (l Moj. 12:3; 22:16-18; Gal. 3:8). św. Paweł wyjaśnił, że ci ochrzczeni w Chrystusa, są nasieniem Abrahamowym i ci, wraz z Chrystusem, są spadkobiercami owej obietnicy błogosławienia całej ludzkości - oni byli "ochrzczeni za umarłych," czyli na korzyść umarłych.

Oprócz generacji obecnie żyjącej, "wszystkie rodzaje ziemi," które mają być błogosławione przez Chrystusa, jak i ci ochrzczeni w Jego śmierć, są umarłymi. Aby mogli dostąpić błogosławieństwa oni muszą być podniesieni od umarłych. Przeto argumentem Pawła jest, że o ile nie ma zmartwychwstania, chrzest Chrystusowych naśladowców w Jego śmierć, ich cierpienia i umieranie z Nim, aby mogli z Nim żyć i królować ku błogosławieniu ludzkości, są daremne.

Straż 1967.4 "The Dawn"-I,1966.