Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Strona główna - Szukaj

powrót wersja do druku

Na Straży

Numer 5 - 2001


Spis treściSprzedanie pierworodztwa
Poprzestawajmy na tym co mamy
Faryzeizm
Przyjdźcie do wód
Błogosławiony sługa
Myśli i zdania
Historia chrześcijaństwa (cz.1)
Reformacja (cz.2)

Czytelnicy piszą

Echa z konwencji 2001

Tarnów 24 czerwca
Kostki Duże 30 czerwca i 1 lipca
Lublin 8 lipca
Budziarze 14-15 lipca
Kraków 21-22 lipca - Generalna
Ciemnoszyje 28-29 lipca
Białogard 3-5 sierpnia
Chełm 19 sierpnia
Lwów 18-19 sierpnia

powrót wersja do druku

 

 Poprzestawajmy na tym, co mamy

Hebr. l3:5-6

Bezużyteczne byłoby wykazywanie ludziom 2001 światowym, że szczęście, ów tak pożądany przymiot, maleje w miarę, jak zwiększa się 1. Sprzedanie materialne powodzenie i bogactwo. pierworodztwa (...) W miarę, jak duch łakomstwa i 2. niezadowolenia wzmaga się, w takiej Poprzestawajmy proporcji ulatnia się też duch szczęścia i na tym co mamy rośnie duch anarchii. 3. Faryzeizm Jeżeli jednak czujemy, że należymy do klasy 4. Przyjdźcie powołanych, to powinniśmy wiedzieć, że mamy do wód coś, co winno nas uszczęśliwiać nawet w 5. najbardziej nieprzyjaznych warunkach życia. Błogosławiony Z łaski Bożej znaleźliśmy bowiem bardzo sługa kosztowną perłę i zapewne jesteśmy 6. Myśli i zadowoleni z warunków, na jakich została nam zdania ona zaofiarowana. Ochotnie, z przyjemnością 7. Historia i radością winniśmy wszystko poczytać sobie chrześcijaństwa za gnój i śmiecie, aby posiąść tę perłę. 8. Czytelnicy Wiara nie polega jedynie na uwierzeniu w piszą doktryny i teorie, ale jest przede wszystkim zaufaniem do Boga. Głównym składnikiem wiary Echa z jest ufność - poleganie na tym, że Bóg jest konwencji 2001 w stanie wypełnić to, co nam obiecał. A obiecał tylko rzeczy niezbędne. Gdy to 9. Tarnów 24 dobrze zrozumiemy, przekonamy się, że na czerwca rzeczy konieczne do życia mogą składać się 10. Kostki Duże bardzo proste i niekosztowne potrawy, 30 czerwca i 1 skromna odzież, małe mieszkanie i zwykłe, lipca proste umeblowanie. Jeśli posiadamy 11. Lublin 8 cokolwiek więcej, wykracza to poza Boże lipca obietnice dotyczące życia doczesnego, 12. Budziarze dlatego więc powinniśmy za to odczuwać 14-15 lipca wielką wdzięczność dla Boga i jak 13. Kraków najczęściej wyrażać ją naszymi ustami. 21-22 lipca - Skromne warunki są poza tym korzystniejsze Generalna dla duchowego dobra. Wielu z tych, którzy 14. Ciemnoszyje zdobyli majątek, przekonało się, że stał się 28-29 lipca on dla nich przekleństwem. U innych zaś, 15. Białogard jeśli nawet nie stał się przekleństwem, to 3-5 sierpnia przyczynił się do wzrostu pychy i stanowił 16. Chełm 19 raczej przeszkodę, aniżeli pomoc na tej sierpnia wąskiej drodze. 17. Lwów 18-19 Ci z ludu Bożego, którzy nie rozwijają w sierpnia sobie ducha zadowolenia i wdzięczności, nie będą nadawać się do Królestwa, ale jako niezadowoleni znajdą się wraz ze światem w gorzkim ucisku. Duch zadowolenia jest konieczny do pobożności, a ktokolwiek próbuje być pobożnym bez zadowolenia, ten na pewno dozna zawodu. Rozwijajmy więc w sobie ducha zadowolenia i wdzięczności w najdrobniejszych nawet sprawach życia. To czyniąc będziemy bardziej uszczęśliwiać siebie i innych, a także będziemy lepiej przygotowani do większych doświadczeń i prób, jakie może Panu upodoba się zesłać na nas w późniejszym czasie. "Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę" - Hebr. 10:35-36.

Na podstawie Straży nr II/1955 str. 20 [WT 2351]

powrót do góry wersja do druku