Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Strona główna - Szukaj

powrót wersja do druku

Na Straży

Numer 5 - 2001


Spis treściSprzedanie pierworodztwa
Poprzestawajmy na tym co mamy
Faryzeizm
Przyjdźcie do wód
Błogosławiony sługa
Myśli i zdania
Historia chrześcijaństwa (cz.1)
Reformacja (cz.2)

Czytelnicy piszą

Echa z konwencji 2001

Tarnów 24 czerwca
Kostki Duże 30 czerwca i 1 lipca
Lublin 8 lipca
Budziarze 14-15 lipca
Kraków 21-22 lipca - Generalna
Ciemnoszyje 28-29 lipca
Białogard 3-5 sierpnia
Chełm 19 sierpnia
Lwów 18-19 sierpnia

powrót wersja do druku

 

 Echa z konwencji Kraków 21-22 lipca 2001

Konwencja odbyła się w znanej nam dobrze hali Klubu Sportowego "Wisła" w Krakowie.

Pierwszy dzień konwencji: sobota, 21 lipca Konwencję rozpoczęto o godz. 900 pieśnią nr 360, oraz prośbą w modlitwie o Pańskie błogosławieństwo. Wersetem przewodnim konwencji były słowa ap. św. Pawła zapisane w wersecie 20 Listu do Filemona: "Pokrzep me serce w Chrystusie". Zebranych około 1000 braci i sióstr przybyłych z całej Polski, a także z różnych krajów świata oraz przyjaciół z Izraela, przywitał przewodniczący pierwszego dnia - brat Zdzisław Kołac z, słowami Psalmu 28:6-9. Po odczytaniu tekstu Manny i przekazaniu komunikatów organizacyjnych oraz zaśpiewaniu pieśni pod numerem 208 "O Panie wejrzyj na swój lud", pierwszym wykładem na temat pokrzepienia w Chrystusie usłużył br. Walenty Bywalec. Drugim wykładem usłużył br. Daniel Woźniak z Francji. Brat starał się zwrócić uwagę na, wciąż aktualne i dla nas, wypowiedziane tak dawno słowa ap. św. Piotra: "Panie! Do kogóż pójdziemy" Ty masz słowa żywota" (Jan 6:68). Po wykładzie odczytana została lista braci nominowanych do usługi międzyzborowej oraz pracy w poszczególnych statutowych organach Zrzeszenia. Nominacje odbyły się na zebraniu Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów w dniu 14 czerwca 2001 r. w Krakowie. Po przerwie i przekazaniu pozdrowień, jakie napłynęły z różnych stron kraju i zagranicy, rozważaniami o tym jak pokrzepiać swe serce, jak korzystać z bogato zastawionego stołu Pańskiego i jakie pozytywne przemiany powinno to powodować, podzielił się br. Jan Litkowicz. Ostatnim wykładem pierwszego dnia konwencji - "Wesołe poselstwo Boże" usłużył brat Aleksander Lipka. Pierwszy dzień konwencji zakończono o godz. 1645. Brat Zdzisław Kołacz pożegnał wszystkich zebranych słowami apelu z listu do Hebrajczyków 13:1: "Miłość braterska niech zostaje" (BGd).

Drugi dzień konwencji: niedziela, 22 lipca W drugim dniu konwencji przewodniczył brat Józef Sygnowski. Konwencję rozpoczęto również o godz. 900 zaśpiewaniem pieśni 392, modlitwą i odczytaniem wersetu Manny. Pierwszym wykładem pt. "Kamień obrażenia i opoka odtrącenia" z Pr. Izajasza 8:14 usłużył br. Eugeniusz Dowhan z Ukrainy.

Druga część braterskiej społeczności poświęcona była wyborom braci do usługi międzyzborowej, pełnienia statutowych funkcji w naszym Zrzeszeniu oraz do pracy w poszczególnych komitetach. Tę część zebrania prowadził br. Adam Kubic. Obserwatorami głosowania byli bracia: br. Leszek Szarkowicz, br. Lucjan Ozimek, br. Lucjan Pulikowski i br. Bronisław Honkisz. Przyjęto także zaproponowany dwuletni okres kadencji wszystkich wybranych braci. Na zakończenie tej części społeczności brat Adam Kubic zwrócił się z prośbą do wszystkich braci i sióstr o wstawiennictwo w modlitwie, aby praca, jaką powierzono wybranym braciom mogła być wykonywana ku chwale Imienia Pańskiego oraz dla dobra Prawdy i społeczności braterskiej. W następnej godzinie pieśni: "Nie należę już do siebie" i "Ja potrzebuję Cię" w wykonaniu chóru męskiego poprzedziły wykład brata Daniela Krawczyka do chrztu. Tę bardzo ważną w życiu decyzję podjęło i przed wieloma świadkami okazało 4 braci i 5 sióstr. Podczas symbolu zanurzenia w wodzie służył br. Lucjan Pulikowski. Ostatnim wykładem 22-giej Generalnej Konwencji usłużył br. Stanisław Sroka, który między innymi przypomniał, że pierwsza po wojnie Konwencja Generalna odbyła się w Chrzanowie w dniach 20-22 lipca 1946 roku. Uczestniczyło w niej ok. 2000 osób, a poświęciło się 40 braci i sióstr. Podsumowania Konwencji dokonał brat Józef Sygnowski, dziękując Ojcu Niebieskiemu i Panu naszemu za błogosławiony przywilej skorzystania z tak błogiej przystani. Podziękowanie wyraził także wszystkim braciom i siostrom, którzy swoją usługą duchową bądź cielesną w jakikolwiek sposób wnieśli wkład do stworzenia atmosfery sprzyjającej "pokrzepieniu serc w Chrystusie".

Pozdrowienia wypełniające większość wolnych chwil konwencji były także miłym akcentem jej zakończenia. Życzeniem wszystkich uczestników było przekazanie miłych uczuć bratniej miłości tym, którzy łączyli się z nami myślami, chociaż cieleśnie byli oddaleni z przyczyn często od siebie niezależnych. Wyrażono także pragnienie, aby doznanymi uczuciami podzielić się z pozostałymi braćmi i siostrami poprzez czasopismo Na Straży. Swe życzenia dla zebranych br. Sygnowski wyraził słowami ap. św. Piotra z 1 Listu 1:3-9. Pieśniami w wykonaniu chóru braci prowadzących śpiew, wspólną modlitwą oraz hymnem z Ew. Jana 3:16 zakończono 22-gą Konwencję Generalną.

Bracia wybrani do usługi międzyzborowej: 1. br. Franciszek Olejarz 2. br. Henryk K amiński 3. br. Zdzisław Kołacz 4. br. Paweł Suchanek 5. br. Józef Sygnowski 6. br. Andrzej Dąbek 7. br. Józef Garbacz 8. br. Adam Kubic 9. br. Piotr Krajcer 10. br. Daniel Krawczyk 11. br. Stanisław Sroka 12. br. Tadeusz Wójciak 13. br. Aleksander Lipka 14. br. Eugeniusz Szarkowicz 15. br. Waldemar Szymański 16. br. Jan Litkowicz 17. br. Henryk Plewniok 18. br. Jan Knop 19. br. Walenty Bywalec Do pełnienia poszczególnych funkcji w Zrzeszeniu wybrani zostali: 1. br. Zdzisław Kołacz - przewodniczący 2. br. Henryk Plewniok "1 z-ca przew. 3. br. Franciszek Olejarz "2 z-ca przew. 4. br. Krzysztof Nawrocki - sekretarz i księgarz 5. br. Jan Paweł Dąbek - skarbnik Do pracy w Kolegium Redakcyjnym wybrano braci: 1. br. Krzysztof Nawrocki 2. br. Piotr Krajcer - przewodniczący 3. br. Henryk Kamiński 4. br. Jan Knop 5. br. Waldemar Szymański 6. br. Piotr Kubic 7. br. Stanisław Sroka 8. br. [nazwisko usunięte na życzenie] 9. br. Aleksander Zajda 10. br. Mieczysław Jakubowski 11. br. Jan Kopak Komitet ds. młodzieży wybrano w składzie: 1. br. Marek Dziewoński 2. br. Michał Kubic 3. br. Edward Sadowy 4. br. Sławomir Skoczylas 5. br. Adam Olszewski - przewodniczący 6. br. Tomasz Szarkowicz - z-ca przew. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: 1. br. Edward Sadowy - przewodniczący 2. br. Edward Pietrzyk 3. br. Erwin Hojnca Do prowadzenia spraw związanych z pomocą dla niezamożnych braci i sióstr wybrano Braci: Andrzeja Dąbka i Stanisława Kuca.


powrót do góry wersja do druku