Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
1965 Numer 9.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Nadzieja która oczyszcza

"Ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest." - l Jana 3:3.

Wobec wszystkich swoich doświadczeń i swojej społeczności z Panem, gdy On był w ciele, jak bardzo ten umiłowany uczeń musiał tęsknić za .ziszczeniem się "onej nadziei" - aby być podobnym Jezusowi i ujrzeć Go tak, jako jest! "Najmilsi, teraz dziatkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło czym będziemy; lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy; albowiem ujrzymy Go tak jako jest." Co za chwała i radość mieści się w tym zapewnieniu! Ujrzymy Go, naszego Pocieszyciela we wszystkich ćwiczeniach, w czasach gdy droga nasza była wąska i stroma; naszą Ucieczkę, gdy wszyscy wokoło nas byli obojętni albo zimni i cyniczni; naszego Pana, który nazywa nas "przyjaciółmi" i "braćmi"; naszego Pasterza, który za nas umarł, odnalazł nas z taką troskliwością (Jan 15:15) i który z taką ostrożnością wprowadził nas na obecne dobre pastwisko! Więcej nawet! Poznamy Go, bowiem "naonczas poznamy jako i myśmy poznani" (l Kor. 13:12). Azaż "serca nasze nie pałają", gdy rozmyślamy o tych chwalebnych perspektywach?

Przeto "ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest." Ożywieni tą "nadzieją", jesteśmy zasileni aby u stóp krzyża złożyć wszystkie swoje pożądania ziemskie, rozumiejąc, "iż umysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Przeto, którzy są w ciele (w grzechu), Bogu się podobać nie mogą." Lecz my, postępując "nie według ciała ale według ducha", którzyśmy "wzięli ducha przysposobienia synowskiego", mamy to przeświadczenie "iżeśmy dziećmi Bożymi" i czekamy z utęsknieniem za onym wspaniałym dopełnieniem. - Rzym. 8:4-17.

"Oczyszczajmy samych siebie"! Jak pilnie musimy strzec naszych myśli, słów i czynów. Aby być podobnymi naszemu Panu, musimy wyzbyć się nawet wszelkich pożądliwości cielesnych, bowiem "jeżeli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej" (l Jan 2:15-17). Może ktoś powie: Nie jest rzeczą naturalną stłumić wszelkie pożądliwości cielesne! Nie, ono nie jest, ale jest rzeczą Boską! Którzyśmy "Nowym Stworzeniem w Chrystusie Jezusie" ubiegamy się o naturę Boską, spodziewając się ujść "skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach". - 2 Piotra 1:4.

Jak chwalebną jest ta nadzieja! "Wierna jest ta mowa: albowiem jeżeliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy; jeżeli (z Nim) cierpimy, z Nim też królować będziemy; jeżeli się Go zapieramy, i On się nas zaprze." "Aleć wierny jest Pan, który nas utwierdzi i strzec będzie od złego" (2 Tym. 2:11-13; 2 Tes. 3:3). Z naszym umiłowanym bratem i apostołem Pawłem, "to jedno" czyńmy, "co za nami zapominajmy, a do tego co jest przed nami spiesząc, bieżmy do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie." - Filip. 3:14. W.E. Page

W.T.1138-1889