Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZWYCIĘZCY - Którzy są więcej niż zwycięzcy?

Czy jest wzmianka w brata pismach o zdaniu "Więcej niż Zwycięzcy?" Czy jest właściwym powiedzieć, że członkowie Maluczkiego Stadka są więcej niż zwycięzcami?

Tak jest właściwym, ponieważ Pismo święte mówi "Ale w tym wszystkim przezwyciężamy (jesteśmy więcej niż zwycięzcami) przez tego, który nas umiłował." (Rzym. 8:37). Wielkie Grono będzie zwycięskim w znaczeniu, że w końcu odniesie zwycięstwo. Inaczej nie otrzymaliby życia wiecznego. W Objawieniu :7-mym rozdziale są pokazani jako przychodzący z wielkiego ucisku, itd. Czy będą oni zwycięzcami? Tak.

Ci, którzy znajdą się na stolicy będą "więcej niż zwycięzcami." Być zwycięzcami znaczy być wiernymi, nie zapierać się imienia Jego i nie oddalać się od Chrystusa. Taki jest zwycięzcą i cieszy mnie, że będzie to prawdą względem Klasy Wielkiego Grona. Lecz aby być więcej niż zwycięzcami, musimy szukać sposobności służenia i stawiać ciała nasze ofiarą żywa codziennie, kładąc życie w ofierze. Zwycięzcą jest ten, który nie ucieka gdy jest zaatakowany. Lecz kto sam idzie do ataku, jest więcej niż zwycięzcą - taki jest bohaterem.

KPiO 1912; ang: 521