Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Wierzenie co do umarłych.

Proszę wytłumaczyć Jana 11:25 - dniu zmartwychwstania? W jakiej postaci okażemy się?

Przez Jezusa cała ludzkość powróci do życia: "Teraz poznajemy po części, ale naonczas poznamy tak, jak poznani jesteśmy." Mówi tu o Kościele gdy będzie udoskonalony na poziomie duchowym, a rzecz naturalna, że duchowe istoty widzą jedne drugich. My teraz nie możemy widzieć naszego Pana ani aniołów, ponieważ znajdujemy się na poziomie ludzkim a oni na duchowym. Apostoł jednak mówi, że wszyscy którzy stanowić będą Kościół, dostąpią przemiany momentalnej, w oka mgnieniu, podczas ostatniej, symbolicznej trąby. Po tej przemianie będziemy podobni Panu, który obecnie nie jest już więcej człowiekiem ale istotą duchową. Ci co myślą o Jezusie, że jest On w niebie człowiekiem, w najzupełniejszej dysharmonii z niebieskimi warunkami i otoczeniem, mają bardzo mylne pojęcie o tej sprawie. Jezus ożywiony, czyli wzbudzony był duchem, powiedział Apostoł. "Lecz Pan jest tym duchem. Bóg nader Go wywyższył, ponad anioły, księstwa i moce, i ponad wszelkie imię jakie się mianuje." Jako człowiek Jezus nie był wyższym od aniołów ale nieco niższym (mało mniejszym), ponieważ człowiek znajduje się na poziomie niższym od anioła; lecz przy Swoim zmartwychwstaniu Jezus był wywyższony do poziomu wyższego niż aniołowie. Podobnie i my, przy zmartwychwstaniu ujrzymy Go jakim jest i rozpoznamy Go tak jak On zna nas teraz - najzupełniej. Co do ludzi tego świata, oni rozpoznają jedni drugich ponieważ powstaną prawie takimi samymi jak poszli do grobu.

Ktoś mógłby zapytać: "Jak będą drudzy wiedzieć kiedy kto będzie miał być wzbudzonym?" Odpowiadamy, że według naszego wyrozumienia, zmartwychwstanie będzie w odwrotnym porządku od umierania. To znaczy, że pierwszymi do powstania z grobu nie będą Adam i jego synowie, ale pierwszymi będą ci, co ostatnio poumierali i w taki sposób dzieło zmartwychwstania postępować będzie w porządku odwrotnym, czyli wstecz, a Adam i ci co z nim żyli, wzbudzeni będą prawdopodobnie ostatnimi; tak więc każda generacja, powstając z grobów, zaznajamiać się będzie z poprzednią i tak wstecz rozpoznawać będzie jedna generacja drugą aż do Adama. Set pozna Adama, a Adam Seta.

KPiO 1911; ang: 582