Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Twoi umarli, moje martwe ciało.

Co znaczą słowa: "Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną?" - Izaj. 26:19.

Dodanie parę słów przez tłumaczy spowodowało pewną, trudność co do tego tekstu. Dodali te słowa, aby zdanie uczynić wyraźniejszym, według ich mniemania, lecz zamiast rozjaśniać to tym więcej je zaciemnili, nie wiedząc, iż owi umarli są to członkowie Ciała Chrystusowego.

Właściwe tłumaczenie tego tekstu powinno być takie: "Ożyją umarli twoi, moje martwe ciało wstanie." Wierzymy, że to stosuje się do zmartwychwstania Kościoła, Ciała Chrystusowego, szczególniejszego ludu Bożego. Będzie to ogólnym sygnałem, że tak powiemy, do błogosławienia całej ludzkości. W słusznym czasie wszyscy umarli powstaną. Nie powstaną do cierpień lub mąk ale z śpiewem. Powrócą do życia aby dowiedzieć się o Boskiej dobroci i o Jego miłościwych zarządzeniach, które przyswoją sobie w czasach naprawienia wszystkich rzeczy. "Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu." - Izaj. 26:19

KPiO 1910; ang: 586