Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Stopnie pokazane na rysunku planu wieków.

Do jakiego stanu Jezus został wzbudzony, do duchowego, czy do Boskiego, według rysunku planu wieków? Proszę objaśnić orzeczenie podane w pierwszym tomie, str. 288, że Jezus był wzbudzony do duchowego stanu "L", a po czterdziestu dniach wstąpił do majestatu na wysokości, do Boskiej chwały.

Duchowe prawdy trudno jest wyjaśnić na jakimkolwiek rysunku; a według mego pojęcia rysunek planu wieków, jaki mieści się w pierwszym tomie, musiał być dokonany pod Pańskim nadzorem do pewnego stopnia, bo inaczej nie mógłby tak wyraźnie przedstawiać różnych stopni usprawiedliwienia, poświęcenia itd. i byłoby prawie niemożliwe wyłożyć te rzeczy wyraźniej niż zostały przedstawione na tym rysunku. Nie myślę abym dziś mógł zrobić lepszy rysunek, przedstawiający te różne myśli.

Ponieważ Wielkie Grono będzie wzbudzone do duchowego stanu, lecz nie dosięgnie stanu najwyższej chwały w królestwie, przeto na, rysunku przedstawiony jest stan duchowy jako jedna rzecz a stan chwały jako druga rzecz. I stany te są różne, albowiem Wielkie Grono dosięgnie stanu duchowego tak samo jak i Małe Stadko, lecz to ostatnie dojdzie także do najwyższej chwały, władzy i panowania, czego Wielkie Grono nie dostąpi, stąd ta różnica pomiędzy linią "L" a "K" na rysunku. Nie próbowaliśmy pokazać na rysunku, że Chrystus i Małe Stadko dosięgnie innego stanu od Wielkiego Grona, lecz pozostawiliśmy to do objaśnienia słowami na innym miejscu. O ile to możemy zrozumieć, Wielkie Grono osiągnie stan anielski, zaś Małe Stadko dojdzie do Boskiego stanu; będą duchowymi istotami ale na wyższym poziomie.

KPiO 1909; ang: 583