Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Posługiwanie się regułami.

Czy doradzałbyś aby zgromadzenie tutejsze uformowało szereg przepisów i reguł, według których prowadzone być powinny gospodarcze zebrania itp.?

Niektórzy bracia gotowi są tworzyć za dużo przepisów i reguł. Ma się rozumieć, iż pewne reguły są potrzebne, bo bez nich bylibyśmy anarchistami; przede wszystkim jednak musimy obserwować prawo miłości i sprawiedliwości. Te dwa prawa, odpowiednio obserwowane, uregulują prawie wszystko. Sprawiedliwość, jednak, powinna przodować. Ja mam być sprawiedliwym wobec ciebie we wszystkim; lecz nie mam domagać się ścisłej sprawiedliwości od ciebie. Ty ze swej strony nie powinieneś zamyślać czynić mniej niż jest sprawiedliwie, wobec mnie; a ja oczywiście nie powinienem czynić mniej wobec ciebie; lecz gdy sam staram się trzymać ściśle sprawiedliwości, nie mam domagać się tego od ciebie; mogę przyjąć od ciebie mniej. Działając według tych dwóch reguł - Sprawiedliwości i Miłości - nie będziemy potrzebowali wiele innych praw. Moglibyśmy mieć za dużo przepisów i reguł, gdy zaś te dwie, zachowane odpowiednio w pamięci i sercu, będą nam pomocą w wielu wypadkach.

KPiO 1916; ang: 482