Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Diakoni, czy mają głosować.

Na interesownym zebraniu braci starszych i diakonów, czy głosować nad sprawami, maja także diakoni, czy też pozostawione to powinno być tylko starszym jako nadzorcom zboru? Gdyby diakonów było więcej niż starszych, a wszyscy by głosowali, to czy nie znaczyłoby to, że kontrolę nad gospodarczymi sprawami zgromadzenia mieliby diakom zamiast starsi?

Starsi powinni decydować w sprawach duchowych; lecz zgromadzenie powinno decydować o ilości zebrań. Miejcie tyle zebrań na ile możecie się zgromadzić, o ile mogą być odpowiednio obsłużeni. Niektórzy może nie byliby chętni przyzwolić na dodatkowe zebranie, lecz dobrze byłoby gdyby mieli na względzie dogodność i duchowe dobro innych. Oni może potrzebują dodatkowego zebrania, gdy ty może nie potrzebujesz; przeto najlepiej byłoby przyzwolić na tyle zebrań ile zgromadzenie uważa za potrzebne do rozwoju poszczególnych członków.

W Brooklynie gdy dodatkowe zebranie jest pożądane, raportowane to jest niekiedy do mnie a niekiedy komu innemu. Zastanawiając się nad tą sprawą staramy dowiedzieć się ilu zamierza uczęszczać na takie zebranie. Jeżeli nie ma dosyć uczestników to nie doradzamy dodatkowego zebrania. Nie uważalibyśmy rozpoczynać dodatkowego zebrania gdyby nie mogło uczęszczać na nie przynajmniej siedem lub osiem osób, w tej nadziei że z czasem liczba ta dojdzie do piętnastu. Lecz gdy liczba uczęszczających dochodzi do trzydziestu to uważalibyśmy za właściwe rozdzielić zebranie na dwa miejsca, tak aby każda osoba mogła się lepiej rozwijać w znajomości. Niektórzy z wiernych Pańskich są z natury nieśmiali i gdy na zebraniu jest dużo uczestników to tacy byliby zaniedbani, gdy zaś w małej klasie byliby więcej zauważeni i zachęcani, co byłoby ku ich rozwojowi.

KPiO 1916; ang: 482