Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Czy diakoni mają prowadzić zebrania?

Większość naszego zgromadzenia życzy sobie, aby niektórzy z diakonów prowadzili niekiedy zebranie modlitw i świadectw, lecz niektórzy z naszych starszych mówią,, że prowadzenie zebrania przez diakona jest niezgodne z Pismem Świętym i ze zebranie nie powinno być prowadzone przez żadnych innych jak tylko przez starszych. Czy mają oni racje?

Udajmy się ponownie do Pisma św. Ono mówi, że diakoni pierwotnego Kościoła sprawowali pewne dobre chrześcijańskie usługi, jak na przykład diakon Szczepan, diakon Filip i inni. Oni nie byli Apostołami.

Przeto w tym wypadku zdaje nam się, że zgromadzenie, a raczej starał mylą się, gdy mówią, że zebrania nie może prowadzić nikt inny tylko starszy. W naszym zrozumieniu plan podany przez to zgromadzenie był bardzo dobry i już sam takt, że był zaprojektowany przez zgromadzenie, czyni go dobrym i właściwym. Diakoni są wybrani do służby i Apostoł mówi, że "którzy dobrze służyliby, stopień sobie dobry zjednają", w czym? W wolności pod względem wykonywania pracy. Diakoni są obrani do pewnej szczególnej pracy, lecz gdy jest widocznym, że posiadają także inne talenty, powinni być zachęceni, by takowe używać i zgromadzenie powinno to z czasy m poznać i obrać ich na starszych. Gdyby zaś sposobność nie była im nigdy dana, to zgromadzenie nigdy nie poznałoby ich zdolności.

Myślę więc, że to co zgromadzenie proponowało, było właśnie tym, co ono uczynić powinno i ono mogło nawet pójść dalej i zadecydować, jak często diakon ma prowadzić zebranie, a starsi powinni z chęcią dopomagać młodszym braciom do używania ich talentów. Gdy zauważą, że który z diakonów posiada talent odpowiedni do starszeństwa, to właściwym byłoby, aby przy następnych nominacjach, który z nich rzekł: Ja stawiam brata tego a tego jako kandydata na starszego. On służył wiernie jako diakon, przeto teraz nominuję go na starszego. Byłoby to bardzo pięknie ze strony starszego tak powiedzieć. Starszy powinien dopomagać młodszemu do czynienia postępu.

Pracy jest zawsze pod dostatkiem. Nie potrzeba się obawiać, że będzie za dużo starszych, "żniwo jest wielkie a robotników mało." Staraj się czynić, co tylko możesz, a gdy Bóg będzie widział, że próbujesz szczerze, otworzy przed tobą inne drzwi sposobności.

KPiO 1914; ang: 478