Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Czy mogą prowadzić nie starsi.

Czy doradzałbyś, aby inni bracia, oprócz starszych, prowadzili niekiedy zebrania?

Takie sprawy powinny być zadecydowane przez zbór. Gdy zbór obierze tylko jednego starszego to jest to odpowiedzialnością zboru; to znaczy że zbór widocznie nie zauważył innych sposobnych do starszeństwa. Gdyby zaś ten obrany starszy miał dać do zrozumienia że on wie lepiej i naznaczał kogoś innego do prowadzenia zebrań, to ignorowałby sąd zboru, który orzekł, że nie zauważył innego sposobnego do starszeństwa. Gdyby jednak zbór zadecydował, że obiera tylko jednego starszym i daje jemu pełnomocnictwo aby on, według swego rozsądku, powoływał różnych innych braci do pewnych usług w zborze, w takim razie zgromadzenie nadało temu bratu tyle autorytetu i on może używać tylko tyle a nie więcej.

W takim wypadku byłoby jednak właściwe, aby zgromadzenie obrało tych innych braci diakonami i wtedy powiedziało starszemu: Bracie tych diakonów obraliśmy na to, aby byli niekiedy używani do pewnych usług. Zdaje się nam, że oni mają pewne kwalifikacje, które z czasem mogą rozwinąć się do ważniejszej służby w Kościele, święty Paweł powiedział że diakoni, którzy służyliby dobrze, stopień sobie dobry zjednają; to znaczy, że gdy są wiernymi w niższej służbie, czy to w usługiwaniu przy stołach, czy w jakiejkolwiek służbie, okazują przez to właściwego ducha, iż można by im zaufać także w ważniejszej służbie. Lecz gdyby który diakon wstydził się podawać owoce, mleko lub inne rzeczy podczas wspólnej przekąski, to brat taki nie nadawałby się na diakona, a tym mniej na starszego.

KPiO 1910; ang: 173