Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZBAWIENIE - Z łaski a stracenie.

Jeżeli człowiek zbawionym jest z łaski, czy on może być straconym przez coś, co sam mógłby uczynić?

Dziwne są te nasze umysły, drodzy bracia, więc musimy współczuć jedni z drugimi. Nie wyśmiewam się z brata, który stawił to pytanie, ani wy tego nie czynicie, lecz ono daje mi do myślenia jak nieudolne są nasze władze umysłowe. Sposób w jaki Bóg zbawia nas z łaski, nie jest przeciwko naszej własnej woli. On uczynił zarządzenie ku naszemu zbawieniu i ku zbawieniu wszystkich; czy więc nie jest to łaską? Czy nie jest to wielką łaską że Bóg przygotował sposób, przez który wy, ja i każdy inny może ujść z pod wyroku śmierci i powrócić do żywota wiecznego i do Boskiej łaski? Czy nie jest to wielkim błogosławieństwem? Zapewne! Zatem ktokolwiek i kiedykolwiek zbawionym będzie, zawsze będzie to zbawieniem z łaski, lecz czy Bóg kiedykolwiek zbawi kogokolwiek przeciwko jego woli i współdziałania? Nigdy, żaden ale będzie zbawiony inaczej jak tylko przez dobrowolne przyjęcie Boskiej łaski i przez współdziałanie z tą łaską i błogosławieństwem. Tak jak Boska łaska przygotowała całe to zbawienie i wszystko, co z tym się łączy, tak każdy który o tym słyszy i rozumie wystawioną sposobność, musi sam z niej skorzystać i zapewnić ją sobie; a jeżeli jej sobie nie zapewni, to przyjął łaskę Bożą nadaremnie, nie będzie miał z tego żadnej korzyści.

KPiO 1911; ang: 620