Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁUGA - Czy jest podzielona?

Wykazywanym było, że cała zasługa Chrystusowa jest potrzebna na zgładzenie grzechów którejkolwiek jednostki ludzkiej rodziny. Jak tedy mamy rozumieć owo podzielenie tej zasługi na różne jednostki stanowiące Kościół pierworodnych, a także na te jednostki, które stanowić będą klasę restytucji w przyszłości?

Oddanie całej zasługi Chrystusowej do rąk Sprawiedliwości gwarantuje zupełne zadośćuczynienie za wszystkie słabości (wynikłe z upadku Adama) całej ludzkości - nawet zanim jeszcze ta zasługa bywa komukolwiek przypisana. A ponieważ Kościół był częścią świata, za który ta zasługa ofiary Chrystusowej jest dostateczną ceną, przeto Bóg może być sprawiedliwy gdy każdemu przychodzącemu w imieniu i w zasłudze Jezusowej, przypisze tyle z tejże zasługi ile potrzeba na wypełnienie jego niedoskonałości i braków; i podobnie czyni z całą tą klasą - z "Kościołem pierworodnych." To przypisanie zasługi Chrystusowej Kościołowi, jako oddzielnej i odrębnej klasy od świata, zajmuje i zadłuża tą zasługę na pewien czas, wyrównując cielesne niedoskonałości Kościoła, aby w ten sposób klasa ta mogła być przyjemną Bogu.

Jest to tylko przypisane, czyli jakoby wypożyczone Kościołowi, ponieważ Kościół nie pragnie zatrzymać ziemskich praw Jezusowych dla siebie, ale chce to wszystko ofiarować i w ten sposób naśladować Jezusa. On wielki Arcykapłan przypisuje im tyle że Swej zasługi aby ofiarę Kościoła uczynić przyjemną Rogu, gdy taka jest ofiarowana przez tegoż Najwyższego Kapłana. Gdy cały Kościół pierworodnych osiągnie nagrodę duchowej natury, cała zasługa Najwyższego Kapłana Jezusa będzie zwolniona i znajdzie się ponownie w rękach Sprawiedliwości, tak jak była wtedy gdy Jezus wstąpił na wysokość.

KPiO 1912; ang: 490