Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁUGA - A sprawiedliwość.

Jaka różnica zachodzi pomiędzy sprawiedliwością naszego Pana a, Jego zasługą?

Sprawiedliwością naszego Pana było Jego czynienie sprawiedliwości, Jego sprawiedliwe postępowanie, Jego doskonały charakter gdy znajdował się na próbie jako człowiek. Zasługą zaś jest Boska ocena tego charakteru Jezusa, Jego sprawiedliwego postępowania. Ponieważ nasz Pan przestał być człowiekiem, przeto nie ma On sprawiedliwości jako istota ludzka. Sprawiedliwość, którą On posiadał przed Swoim poświęceniem i w której utrzymał się stanowi w oczach Bożych ową zasługę, która teraz przypisywana jest Kościołowi, a wkrótce użyta będzie przez Niego na zmazanie grzechów całego świata. Jest to dostateczna zasługa; albowiem jeden człowiek został potępiony na śmierć, a później inny człowiek, godny żywota, umarł za tamtego. Przeto ta zasługa, ta wartość złożenia życia nie zasługującego na śmierć, jest do Jego dyspozycji w Boskim zarządzeniu.

KPiO 1911; ang: 489