Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁONA - Dotąd nie zdjęta.

Proszę wytłumaczyć tekst: - "A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta." 2 Kor. 3:13-14

Nie było zamierzonym aby przymierze zakonu było trwałym, z powodu niedoskonałości z tym złączonych. Jednak przymierze to nile zostało jeszcze zniesione w zupełnym znaczeniu tego słowa. Ono wciąż jeszcze działa i jest potępieniem dla tych co pod nim znajdują się. Lecz dla będących "w Chrystusie", niema obecnie potępienia zakonu, ono jest zniesione, na ile to ich dotyczy.

Myślą tedy byłoby, że Apostoł mówi tu o przymierzu zakonu, że jest zniesione, w tym znaczeniu, iż podjęte były pewne działania ku jego zniesieniu. "Chrystus stał się końcem zakonu, ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu," nie każdemu, kto uwierzył tylko umysłem, ale wierzącym w biblijnym znaczeniu, ożyli wszystkim takim, którzy stali się jego naśladowcami, którzy uwierzyli w Jego poselstwo tak zupełnie, że przyjęli zaofiarowanie przez Niego zarządzenia; albowiem z właściwością można powiedzieć, iż nie jest zupełne wierzącym taki, który nie przyjmuje Boskiej oferty chwały, czci i nieśmiertelności - propozycji tak chwalebnej, że ktokolwiek mogący ją uchwycić wiarą, gotowy jest poświęcić wszystko inne aby tylko mógł ją sobie zapewnić.

Jeżeli tedy niektórzy idą tylko częściowo za tym wezwaniem, to znaczy, że tylko częściowo wierzą. Lecz dla tych, co uwierzyli w zupełności, wszelkie zarządzenia są poczynione aby swe wezwanie i wybranie mogli sobie zapewnić; stąd te częste orzeczenia, że "wszystkie rzeczy" są dla wierzących - dla tych, co wierzą we właściwym i zupełnym znaczeniu. "Chrystus jest końcem zakonu" dla wszystkich takich; a innym zarządzeniem jest, że cały świat otrzyma jeszcze sposobność dojścia do zupełnej znajomości i wiary podczas Tysiąclecia. Cały naród żydowski dostąpił wspaniałej sposobności przejścia z pod przymierza zakonu i Mojżesza do nowego przymierza i uwielbionego Chrystusa, w Jego pośredniczym królestwie.

KPiO 1910; ang: 728