Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYWOT WIECZNY - Teraz, aktualny, czy poczytany?

Czy poświęceni wierni maja, żywot wieczny teraz, czy też jest im tylko poczytany? Jeżeli poczytany, to proszę wytłumaczyć Jana 5:24 gdzie jest powiedziane: "Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny."

Jest to pytanie bardzo podobne do poprzedniego, jak to zauważycie i odpowiedź będzie podobna idzie raczej o wyciągnięcie właściwej myśli w tej sprawie niż o rozprawianie nad tym, jaki jest najwłaściwszy sposób przedstawienia tej prawdy. Obydwa sposoby wyrażenia myśli są dobre. Możecie powiedzieć, że mamy żywot wieczny teraz i udowodnić to w taki sposób: Bóg się obiecał żywot wieczny tym, którzy Go miłują i Słowo Jego jest pewne; a skoro Bóg obiecał, to mówiąc z tego punktu i wierząc w obietnicę Bożą, mogę powiedzieć; Tak, mam żywot wieczny. Jest to sprawa, którą czasami ilustruję przekazem. Przypuśćmy, że daliście mi przekaz, albo, że dostałem przekaz i mam go w kieszeni. Przypuśćmy, że jest to przekaz na sto dolarów i że to jest jedyną wartość, jaką posiadam, a ktoś przychodzi do mnie i zapytuje: "Czy masz jakieś pieniądze, bracie Russell?" Mogę powiedzieć, tak lub nie, ponieważ przekaz nie jest pieniędzmi, ale mam przekaz, który ma wartość pieniędzy. Podobnie Bóg dał nam żywot wieczny a żywot ten jest w Jego Synu. Jest to prosto powiedziane. Jest napisane, że On dał nam żywot wieczny a ten żywot jest w Jego Synu. Gdy Ten, który jest życiem naszym, ukaże się, wówczas i my z Nim ukażemy się w chwale. Widzicie więc, że żywot wieczny jest w tym samym znaczeniu jak ów przekaz w naszej kieszeni. Obietnica Boża ma najzupełniej taką wartość, na jaką opiewa, a jednak nie jest jeszcze żywotem sama w sobie. O ile to dotyczy samego żywota, jest to zbawienie, jakie stanie się naszym udziałem przy objawieniu się Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

KPiO 1906; ang: 262