Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYDZI - Jak mogliby mieć życie przez zachowanie zakonu, a bez okupu.

Jak Bóg mógł zaofiarować Żydom życie wieczne przez zachowanie zakonu a bez Okupu?

Bóg w rzeczywistości nie zaofiarował Żydom nic tajemniczego. On uczynił im propozycję, którą było, że gdy zachowają zakon, otrzymają żywot wieczny, żydzi jednak nie mogli zachować zakonu, lecz potrzebowali kogoś do pomocy i Pan Jezus został upoważniony aby im dopomóc. Będąc w stanie niedoskonałym, oni potrzebowali aby ktoś inny zachował zakon za nich.

Boska propozycja dla Izraela była taką samą jak do całego świata począwszy od Adama, mianowicie: "Zachowajcie Mój zakon a będziecie żyć wiecznie." Boskim wymaganiem jest, że ktokolwiek chce żyć wiecznie, musi zachować zakon. My również musimy to czynić; nie iż możemy zachować literę i formę zakonu, ale mamy zachować go w duchu, na ile nas stać. Zupełność zakonu wypełniona jest w nas i przyjęta jest w tej mierze (na ile nas stać), ponieważ jesteśmy członkami ciała Chrystusowego.

Żydzi natomiast nie byli usprawiedliwieni przed Bogiem, bo Okup nie był jeszcze złożony. Dana im była tylko propozycja, czyli pokazana im była formalna droga, że gdy zachowają zakon (czym oni chełpili się, że mogą uczynić), będą wiecznie żyć, lecz wiemy jaki był wynik. Zatem, ściśle mówiąc, Bóg nie zaofiarował Żydom wiecznego żywota, ponieważ wobec Jego Sprawiedliwości oni wszyscy byli winni i niepojednani.

KPiO 1912; ang: 380