Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYDZI - Nasza postawa wobec nich.

U Izajasza 40:1-2, czytamy: "Cieszcie, cieszcie lud Mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje." Czy to ma określać naszą postawę wobec Żydów w obecnym czasie?

Zdaje mi się, że byłoby w zupełności właściwym mówić rzeczy pocieszne Jeruzalemowi, czyli Żydom, lecz nie myślę, aby oni chcieli od razu słuchać. Mówiliśmy już wiele pociesznych rzeczy Żydom. Gdy weźmiecie pod uwagę to, co napisane jest o tym w drugim tomie i jaka jest nadzieja dla Żydów; a także w trzecim tomie, gdzie powyższe Pismo jest wyjaśnione, oraz w broszurce w żydowskim żargonie o Cieniach Przybytku i wyjaśnienie listu Żydów, to możecie zauważyć, że próbowaliśmy, mówić im słowa pociechy; lecz zauważyliśmy, że to wywarło na nich mało wrażenia - być może trochę, lecz niewiele. Pan jednak mówi, że przychodzi czas, w którym ci, co maja uszy ku słuchaniu, usłyszą, inni zaś, nie mający słuchających uszu, będą musieli czekać, aż trąba będzie brzmieć głośno i długo.

KPiO 1907; ang: 389