Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYCIE WIECZNE - Ostatnia próba zadecyduje o tym.

Czy restytucja obejmuje prawo do życia wiecznego, czy tez prawo do życia wiecznego zadecydowane będzie ostateczną próbą, jaka nastąpi przy końcu Tysiąclecia?

Doskonałość pierwotnie dana była Adamowi i z racji tej swojej doskonałości miał on prawo do życia, wiecznego, jeżeli byłby posłusznym. Ale jak Bóg uważał za stosowne poddać Ojca Adama próbie, tak samo podda próbie rodzaj ludzki. W ostatecznej próbie, kiedy już Królestwo przekazane zostanie Ojcu, nastąpi sprawdzenie, kto będzie godnym dostąpić prawa do życia i zatrzymać je wiecznie. Tysiącletnie panowanie Chrystusa będzie w celu doprowadzenia ludzi do doskonałości. Na końcu tego panowania ci, którzy będą doskonałymi, przekazani zostaną Ojcu. Nowe Przymierze dokona dla nich to wszystko, co zamierzało wykonać. Lecz zanim Bóg uzna ich za godnych życia wiecznego, podda ich indywidualnej próbie, bez żadnego Pośrednika. Możemy być pewni, że próba ta będzie surowa i sprawiedliwa.

KPiO 1912; ang: 441