Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻAŁOBA - Po dwóch synach Aarona.

Dlaczego kapłani Izraelscy otrzymali instrukcję aby płakali po dwóch synach Aaronowych, którzy ofiarowali obcy ogień przed Panem?

Pisarz tego pytania widocznie pomylił się. Kapłani otrzymali instrukcję, aby nie płakali; i według mego mniemania, znaczeniem tego jest, że my, jako lud Boży, mamy być w tak zupełnej zgodzie z Boskim zarządzeniem, że nie będziemy zaniepokojeni ani przygnębieni tym faktem, że niektórzy pójdą do klasy Wielkiego Grona a inni na wtóra śmierć. Mamy mieć zupełną ufność w Bogu że On, który zna serca, sprawiedliwie osądzi wszystkich synów ludzkich. Powinniśmy być w tak zupełnej harmonii z Bogiem, że będziemy się czuć, iż ktokolwiek nie dochodzi do wystawionych przez niego zasad, nie zasługuje na błogosławieństwa, jakie On przygotował dla tych, co Go miłują. Mamy tak się czuć nawet wobec siebie samych. Gdyby Bóg w Swej mądrości zadecydował, że ja nie zasługuje na błogosławieństwo w Małym Stadku, ani nawet w Wielkim Gronie, ale że muszę iść na wtóra śmierć, czułbym się powiedzieć: "Wola Boża niech się stanie, On Wie najlepiej." Nie skarżyłbym się ani ubolewał. Usilnie staram się aby być poczytanym za godnego uczestnictwa w Małym Stadku i myślę, że wszyscy staramy się być w tej postawie umysłu aby zupełnie poddać się pod Boską decyzję w tym względzie.

Taka postawa różni się jednak od tego co powiedział Jonatan Edward, ze przyszłości święci spoglądać będą z wysokości niebios na swoich rodziców, dzieci, braci, siostry itd., wijących się w okropnych mękach piekielnych i odwróciwszy się wielbić będą Boga. My nie moglibyśmy uwielbiać Boga za męczenie Swoich Stworzeń, nie moglibyśmy tego pochwalić. Lecz gdyby Bóg w Swej mądrości uznał za stosownie nie przyjąć do Małego Stadka kogoś wielce umiłowanego przez nas, nasza ocena Boskiej woli powinna być taka, że powiemy: "Niechaj Bóg czyni co Jemu zdaje się najlepszym; wiemy że Jego sposób jest najlepszy i najdoskonalszy." Z takich to względów, w figurze Aaronowi i jego wiernym synom zakazanym było płakać za tymi, których Bóg zniszczył - oddzielił od kapłaństwa.

KPiO 1908; ang: 498