Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYSOKIE POWOŁANIE - Pożądanie koron należących do innych.

Jeżeli powołani wszyscy zostali wybrani przed rokiem 1900, to czy obecnie nie pożądamy koron należących do innych? Mam na myśli tych, którzy zaczęli ubiegać się po roku 1900?

Sądzę, że brat ten nie myślał tak jak napisane jest w pytaniu, albowiem gdyby wymagana liczba została wybrana przed rokiem 1900, to zakończyłoby całe tę sprawę. Zdaje się, że pytający ma na myśli, iż jeśli dostateczna liczba została powołana przed 1900 rokiem aby skompletować wybór, to czy nie byłoby to pożądaniem korony należącej do kogoś innego? Odpowiadam, że nie, wcale nie, Zależy to od łaski Bożej, a nie od naszej woli. Nie dlatego, że wy lub ja robimy to czy owo, ale ponieważ Bóg ma coś do wydania. Bóg dokonywał Swego własnego dzieła przez rozpowszechnienie prawdy itd. i Bóg wyróżnił tych, którzy przyjęli wezwanie. Jeżeli tacy okażą się niegodni korony albo robić będą na przekór łasce Bożej, nie są to tacy, którym Bóg zamierza dać koronę. Bóg dał im sposobność tak, jakby nic nie wiedział jakie z tego wynikną skutki. Przypuśćmy, że w obecnym czasie dostateczna liczba otrzymała łaskę Boga i że nikogo nie brakuje do tej liczby, oraz przypuśćmy, że, o ile Pan miałby jeszcze jakieś błogosławieństwa do rozdania, ja pragnąłbym być jednym z tak wyróżnionych; ale nie wiem, cała liczba może już jest skompletowana i może okazać się bezużyteczną rzeczą ubiegać się, gdyż mógłbym odebrać koronę komuś innemu. Powinienem tak powiedzieć: Dowiedziałem się o bogactwie Twej łaski, Panie, i poświęciłem się Tobie, bez względu czy liczba jest skompletowana lub nie, a Ty, Panie, możesz dać mi co Ci się spodoba. Cokolwiek Pan da, będzie bardzo wielką rzeczą. Królowie dają dary stosownie do swego stanowiska królewskiego. Nie byłoby zgodnym z charakterem Boga dawać coś lichego. Pan da błogosławieństwa tysiącom ludzi, którzy są Jego. Oddajcie Panu serce swoje, a otrzymacie o wiele więcej aniżeli prosicie lub możecie sobie wyobrazić. Dlatego nie byłoby pożądaniem czyjejś korony, poświęcając się teraz Panu. Jeżeli Pan da wam koronę, bierzcie ją, albowiem nie będzie to pożądaniem korony kogoś innego.

KPiO 1905; ang: 330