Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Ślubowanie.

Czy powinniśmy obierać sługami w zborze tych, co nie przyjęli ślubowania, które tak wielu z nas przyjęto i jest nam pomocne iv postępowaniu, a które było zalecane wszystkim?

Nie możemy ślubowania robić próbą braterstwo, pomimo tego, że wierzymy, że Pan nam je specjalnie dał w teraźniejszym czasie i do pewnego stopnia On używa tęgo ślubu jako próbę między poświęconymi. Pomimo to Biblia nie upoważnia nas, ażebyśmy ślub wystawiali jako próbę braterstwa. Jest on raczej wynikiem rozsądku, a nie rozporządzenia Bożego. Tak samo gdyby kandydaci kaleczyli język angielski lub zachowaliby się dziwacznie, słusznie możnaby mieć to na uwadze, pomimo, że w Biblii te rzeczy nie są wzmiankowane między kwalifikacjami na starszego.

Bardzo byśmy się radowali, gdyby bracia starsi i diakoni wszędzie pomiędzy ludem Bożym mogli zauważyć, że rzeczy wyrażone w ślubowaniu są rozsądne i zgodne ze Słowem Bożym; zgodne z naszym ślubem poświęcenia się Bogu, są niejako obwódką i upiększeniem. Prawie nie można powstrzymać się od zdziwienia, że niektórzy bracia lub Siostry mogą się temu sprzeciwiać. Poniekąd to zdaje się wskazywać, że jest coś niedobrego w ich serdecznych uczuciach, lub też mają jakąś wadę w umyśle. Jakkolwiek jest, my nie jesteśmy kompetentni, aby wydać taki sąd. Mistrz powiedział: "Nie sądźcie."

Według naszego zdania, przy obieraniu starszych i diakonów pierwszeństwo słusznie można dać tym, którzy przyjęli ślub i patrzą nań trzeźwo. Poza tym, jeżeli inni bracia są zdolni i odpowiadają wymaganiom pod innymi względami i nie zwalczają ślubowania, mogą też być obrani. To może odnosić się szczególnie do tych, którzy oświadczają się, że na ile ich stać starają się żyć według tego ślubu, a nie chcą go przyjąć w obawie, że im to przeszkadzałoby w usłudze innym. My może nie pojmujemy ich sposobu rozumowania i nie znamy ich uczuć serca. W warunkach, gdy nie możemy czego zrozumieć lub wniknąć w czyjeś położenie, to poprzestańmy na tym.

KPiO 1915; ang: 254