Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Obieranie starszych i diakonów.

Czy tylko mała większość może decydować w naszych wyborach?

Liczne pytania napływają do nas w tej sprawie, co wskazuje, że bracia mają kłopoty chcąc zastosować doradę podaną w szóstym tomie, względem wybierania w zborach sług czyli starszych i diakonów.

Nie podaliśmy tam reguły, która wcale nie mogłaby być zmieniona. Biblia nie podaje takiej reguły, zatem nikt nie może czegoś takiego ustanawiać. Podaliśmy tylko sugestie aby, gdzie to jest możliwe, wybory przechodziły jednogłośnie. Gdyby przynajmniej siedemdziesiąt pięć procent nie głosowało na pewnego brata, nierozsądnym byłoby dla takiego przyjąć stanowisko lub służbę. Jednak nie mieliśmy przez to wcale zamiaru zachęcać mniejszość stanowiącą np. dwadzieścia pięć lub trzydzieści procent, aby przeszkadzała w zborze i nie pozwalała nikogo wybrać.

Ściśle mówiąc, większość jednego głosu w zborze może decydować w każdej sprawie, oprócz tylko kiedy miłość może nas pobudzić, aby mieć wzgląd na uczucia innych. Przypuśćmy, że zbór liczyłby sto członków, pięćdziesiąt jeden z tych mieliby prawo zadecydować kto może służyć w zgromadzeniu. Pozostałe czterdzieści dziewięć musieliby się zgodzić na to w milczeniu, mając na względzie takt, że stanowią mniejszość, powinni starać się wiernie uznawać wolę większości. Jedynie duch miłości pragnąc dobra dla wszystkich w zgromadzeniu doradza ażeby więcej aniżeli mała większość decydowała. Miłość powinna dążyć ażeby wybory przechodziły jednomyślnie. Poniżej (podajemy sugestie jak to można osiągnąć:

Przypuśćmy że zbór składałby się ze stu członków i uważałby, że potrzebuje sześciu starszych do usługi: Litery A. B, C, D, E, ,F będą nam reprezentować kandydatów na starszych, mających mniejsze lub większe zdolności. Kandydat A otrzymał sto głosów; B, dziewięćdziesiąt; C, osiemdziesiąt; D, siedemdziesiąt; P, sześćdziesiąt; F, pięćdziesiąt. Gdyby dziewięćdziesiąt procent miało decydować w wyborach, tylko dwóch otrzymałoby dostateczną liczbę głosów. Lecz według naszego zdania wszyscy sześciu mogliby być wybrani jednogłośnie, jeżeli ci bracia odznaczaliby się przeciętnymi zaletami i nie mieliby jakich ujemnych wad w ich charakterze.

Mylne byłoby mniemanie, że wzór wystawiony przez ap. Pawła musimy brać literalnie; gdyby tak było, to nie znaleźlibyśmy ani jednego, któryby zupełnie odpowiadał tym wymaganiom, które Apostoł wystawił jako ideał starszego. Każdy głosujący powinien mieć ten ideał w pamięci i upatrywać co byłoby wolą Bożą, ażeby zbór nie był bez starszego; chyba gdyby zachodziły poważne wady.

Podobnie nasz Pan wystawił doskonały wzór przed nami, mówiąc: "Bądźcie wy tedy doskonałymi jak Ojciec wasz doskonały jest, który jest w niebiesiech." (Mat. 5:48) Kto Jest doskonałym w takim znaczeniu jak Bóg? "Nie masz sprawiedliwego, ani jednego." (Rzym. 3:10.) Oczywiście Mistrz rozumiał, że nie mamy się mierzyć jakim niskim wzorem ale doskonałym, abyśmy się mogli piąć do wzniosłych ideałów w naszym życiu i charakterze, jak również wpatrywać tego w tych, których wybieramy starszymi i wzorami dla trzody.

KPiO 1913; ang: 247