Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Gdy nie ma zdolnych.

Jeżeli w zborze niema zdolnego brata, czy radziłbyś nie obierać nikogo ze zboru, a natomiast obrać Pastora Russella starszym?

Takie pytanie jest za delikatne do rozbierania i trudno powiedzieć, jaka rada w tej kwestii byłaby najlepszą. Zwykle radzę, ażeby w takich sprawach bracia postępowali tak przezornie i mądrze, jak tylko możliwe. Myślę, że była i jeszcze jest ta trudność, że lud Boży nie rozpoznaje dosyć wyraźnie, jaka jest wola Boża w takich sprawach. Zdaje się, że Apostoł wystawiając kwalifikacje dla starszych, opisane w liście do Tymoteusza i do Tytusa, nie podał praw surowych i nieugiętych i że każdy starszy musi odpowiadać tym wymaganiom do najwyższego stopnia. Kto w taki sposób odpowiadałby tym wymaganiom, byłby doskonałym i na pewno bardzo dobrym starszym, co do tego niema wątpliwości. Takimi byliby również wszyscy inni chrześcijanie, gdyby mogli zastosować się do tego wszystkiego, co Apostoł tam pisze. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego tedy Apostoł podał takie stanowcze wymagania, jeżeli one nie miały być zrozumiane w tak dosłownym znaczeniu? Odpowiadamy, że on zostawił te rzeczy w taki sam sposób, jak Jezus to uczynił przy pewnej sposobności, gdy w zastosowaniu do całego Kościoła powiedział: "Bądźcie wy wtedy doskonałymi jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest." Czy jesteście takimi, jak nasz Ojciec w niebie? Może powiedziałbyś, że się starasz być takim. Bardzo dobrze, drogi bracie, ale czy jesteś takim jak Ojciec? Tak jesteś w pewnym względzie - jesteś w twoim umyśle. Czy jednak jesteś takim w twoich myślach, słowach i uczynkach? Nie, ja nie jestem takim jak Ojciec we wszystkim, ale staram się zdobywać coraz więcej podobieństwa charakteru Bożego. Podobnie i Apostoł wystawia przed Kościołem wzór starszego, jakim starszy powinien być. Gdy myślimy o tym, kto może być starszym, miejmy ten wzór w naszym umyśle i mierzmy nim braci, których mamy wybierać, a ci, którzy nie posiadają tych kwalifikacji, choćby tylko w pewnym stopniu, nie nadają się na starszych wcale. A zatem wybierajcie jak możecie najlepiej. Jeżeli chcielibyśmy mieć doskonałych starszych, to byśmy się ich nigdy nie doczekali. Także brat Russell nie byłby doskonałym starszym, ani ktokolwiek inny. Mogą zachodzić wypadki, gdzie lepiej byłoby na jakiś czas, nie wybierać żadnych starszych. Są takie wypadki, lecz ja myślę, że są bardzo rzadkie. To jest jedna ze spraw, w których trudno jest dać stanowczą doradę. Wiele różnych okoliczności łączy się z tą sprawą. Każdy mały zbór i każdy członek musi być myślącym, mądrym, badawczym, wiernym Bogu i Jego zasadzie sprawiedliwości, na ile tylko go stać, musi się modlić i starać postępować według woli Bożej. Jeżeli cały zbór, lub przynamniej spora większość uchwaliła coś, to nie mów: "zbór może głosować, ale musi tak być jak ja chcę. Raczej powiedz sobie: "sprawa była dość jasno przedstawiona i ja podałem swoją opinię, jednak zbór przegłosował inaczej; większość myśli inaczej niż ja, więc nie będę się sprzeciwiał. Jestem w mniejszości, więc będę współpracował z większością. Nie będę występował przeciw, aby im dowieść, że to, co ja powiedziałem, było dobre, a że tak się nie stało, to wszystko jest źle. Nie, ja muszę pozostać w harmonii z Bogiem, na ile tylko mnie stać. Jakkolwiek zbór zadecydował, ja będą się starał współpracować ile będę mógł, niech panuje pokój i sprawiedliwość. Niech sprawa prawdy postępuje naprzód, będę czynicielem pokoju."

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą." (Mat.5:10.) Pamiętajmy, że wszyscy z ludu Bożego są bojownikami, a więc mają wojownicze usposobienie. Gdyby go nie mieli wcale, to nie mogliby zwyciężyć. Musimy być bojownikami, aby zwyciężyć świat, i czynicielami pokoju, aby nie walczyć z braćmi. Na ile to jest możliwe unikaj walki z braćmi, raczej staraj się być grzecznym, sprawiedliwym, sympatycznym i pomagaj im na ile cię stać.

KPiO 1913; ang: 246