Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Odnośnie spłodzenia

Czy jest właściwym powiedzieć, ze klasa Wielkiego Grona jest spłodzona do Boskiej natury, wiedząc, że tylko Maluczkie Stadko rodzi się na Boskim poziomie nieśmiertelności? Proszę dać wyjaśnienie na podstawie biblijnej o spłodzeniu z ducha świętego.

Uważam, że jest to właściwy sposób wyrażenia się spłodzenie do Boskiej natury. Zmieniłem to trochę w Strażnicy, gdzie czytamy: spłodzony do duchowej natury, lecz to nie było uczynione z konieczności, lecz myślałem dać lepszy sposób ku wyrozumieniu. Spłodzenie jest (to pewnej natury, tak jak "wszyscy powołani jesteśmy w jednej nadziei powołania naszego." Spłodzenie z ducha świętego jest jedno i to samo we wszystkich wypadkach, lecz w jednym kierunku i rozwijaniu może wytworzyć Boską naturę, a w innym kierunku i rozwijaniu może wytworzyć naturę podobną do anielskiej. Myślimy, iż nam to pokazuje ilustracja, że ci, którzy są spłodzeni z ciała, mogą urodzić się chłopcem albo dziewczynką. To samo spłodzenie może wytworzyć albo żeński rodzaj albo męski rodzaj i dlatego nie mówimy, że zapłodnienie będzie żeńskie lub męskie. Spłodzenie jest jedno i to samo w każdym wypadku. To samo dzieje się ze spłodzeniem z ducha. Wszyscy są z jednego spłodzenia, wszyscy przez jednego Ojca i wszyscy uważani za równych. Lecz jak niektóre okoliczności w ludzkości decydują, czy urodzi się męski czy żeński rodzaj, po spłodzeniu, tak samo dzieje się w duchowym stanie. Po spłodzeniu z ducha, niektóre okoliczności i warunki zadecydują, czy dana istota narodzi się do Boskiej natury, czy też do natury podobnej anielskiej i Pismo święte wykazuje, że to będzie zależeć najwięcej od naszego postępowania. W proporcji jak będziemy wiernymi Temu, który nas powołał, we wszystkich nam wystawionych warunkach, to uczynimy nasze wybranie i powołanie pewnym. To powołanie, to wybranie, to spłodzenie, które musimy pewnym uczynić, jest do Boskiej natury. Jeżeli nie uczynimy pewnym naszego powołania w najwyższym tego słowa znaczeniu, to jeszcze otrzymamy sposobność narodzenia się do niższej natury, przez to samo spłodzenie z ducha; a także jest możliwe być zupełnie odrzuconym, iść na wtóra śmierć.

Pamiętajmy także o innej ilustracji, którą podaliśmy w Strażnicy, to jest o pszczołach. W hodowaniu pszczół możemy zauważyć trzy klasy: robocze, trutnie i królową, a wszystkie są, jednakowo spłodzone. Lecz komórki wykażą później, że z przyczyny pewnych okoliczności, wytwarzają się różne gatunki. Jeżeli pszczoły chcą otrzymać królową, one karmią gąsienicę bardzo obficie i dobrym pokarmem, wskutek czego stanie się pszczołą królową; pszczołą specjalnej wielkości, różniącą się zupełnie od innych pszczół. Myślę, że możemy nauczyć cię z tego bardzo ważnej lekcji, że ci, którzy obficie karmią się duchowym pokarmem, mają najlepszą nadzieję i sposobność otrzymać królewskie stanowisko.

Pan udzielił nam bardzo wiele i jesteśmy powołani, abyśmy mogli stać się taką królową - klasą królewską i do stanowiska takiej klasy ubiegamy się l chcemy nią być, gdyż sam Pan jest Królem. Mamy stać się Jego Królową. Lecz czy będziemy należeć do. tej klasy, 'będzie zależeć po większej części od tego, Jak będziemy przyswajać prawdę, którą nam Pan udzielił, a przyswajanie to obejmuje także nasze używanie błogosławieństw i łask, które przychodzą do nas. W taki sposób wszyscy otrzymujemy jedno spłodzenie, łącz od nas samych zależeć będzie, Jak będziemy używać sposobności i błogosławieństw danych nam przez Pana ku naszemu rozwinięciu.

KPiO 1911; ang: 307