Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - O oddzieleniu od Maluczkiego Stadka

Czy spodziewasz się jawnego oddzielenia Wielkiego Grona od Maluczkiego Stadka, lub też czy tylko oddzielenie w duchu i ogólnej łączności obu klas w jednym zgromadzeniu aż do końca okresu żniwa?

Nic nie wiem o tym, aby Pan miał zrobić rozdział pomiędzy Maluczkim Stadkiem a Wielkim Gronem w znaczeniu, że podzieliłby je na dwie partie. Pamiętajcie, że w Wykładach Pisma św. wskazaliśmy, iż Eliasz był figurą Kościoła oraz że możliwe, iż Elizeusz był figurą klasy Wielkiego Grona, a później klasy świętych Starego Testamentu. Nie jesteśmy zbyt pewni, co do Elizeusza, ale jesteśmy pewni, co do Eliasza, ponieważ mamy stanowczy dowód w Objawieniu, że Eliasz był figurą klasy Kościoła; ale jeżeli Elizeusz był figurą klasy Wielkiego Grona, w takim razie figura ta zdaje się udowadniać, że nie będzie rozdzielenia, ponieważ było dosyć propozycji rozdzielenia ich, jak to przedstawione było w doświadczeniach i próbach, które mogły ich rozdzielić. Na przykład, Eliasz rzekł do Elizeusza: Ty pozostań tu, gdyż Pan posłał mnie tam a tam. Ale Elizeusz odpowiedział: Nie, ja nie zostanę; gdziekolwiek ty pójdziesz i ja pójdę z tobą. I poszedł. Kiedy indziej znowu Eliasz powiedział: Poczekaj tu. Pan posłał mnie tam a tam. Ale Elizeusz nie pozostał, lecz szedł wszędzie za Eliaszem. W końcu Eliasz przyznał się przed Elizeuszem, że jego otrzymanie specjalnego błogosławieństwa zależne jest od tego żeby Elizeusz pozostawał z nim do końca. Elizeusz prosił o otrzymanie specjalnego błogosławieństwa - Czy nie mogę dostać specjalnego błogosławieństwa? Daj mi swe błogosławieństwo. Eliasz odpowiedział. Jeżeli będziesz ze mną, kiedy ja zostanę zabrany, wówczas dostaniesz błogosławieństwo. Innymi słowy, jeżeli pozostaniecie wytrwałymi i trzymać się będziecie swej drogi i nie zostaniecie odłączeni przez próby po drodze, otrzymacie specjalne błogosławieństwo po odejściu klasy Eliasza. I tego właśnie mamy się spodziewać. Pamiętacie potem ten obraz, kiedy Eliasz został zabrany do nieba a płaszcz jego spadł dla Elizeusza, a Elizeusz podniósł ten płaszcz. Płaszcz jest symbolem władzy. Pamiętacie, że Elizeusz ubrał się w płaszcz Eliasza i otrzymał pewną moc Eliasza. Kiedy przybył do Jordanu, uderzył płaszczem rzekę i rozstąpiły się jej wody, żeby mógł przejść suchą nogą na drugą stronę. Wszystko to symbolicznie wyobraża śmierć klasy Wielkiego Grona, że przejdzie ona przez śmierć, co symbolicznie przedstawione było przez Jordan, że przejdzie zwycięsko, kiedy mieć będzie na sobie płaszcz Eliasza. Wszystko, co nastąpi po przekroczeniu Jordanu, w naszym zrozumieniu, o ile w ogóle ma to być figurą, będzie wyobrażeniem tego, co będą czynić święci Starego Testamentu po przejściu Wielkiego Grona przez Jordan śmierci.

KPiO 1910; ang: 305