Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIARA - Dar Boży.

Czy wiara jest darem Bożym?

"Łaską zbawieni jesteście i to nie jest z was, dar to Boży jest." (Efez. 2:8) Apostoł przez to wykazuje, że zbawienie jest z Boskiej łaski. Słowo łaska faktycznie oznacza dar, czyli to, co jest dane z łaski, a nie z jakiejkolwiek konieczności ze strony Boga - nie że Boska sprawiedliwość domagała się tego, nie że ktokolwiek inny tego się domagał od Boga, lecz jest to Jego własne miłościwe i łaskawe zarządzenie, a w naszym wypadku zbawienie to jest przez wiarę. W rzeczywistości wiara ta nie jest z nas. Przeto gdy Apostoł mówił, "to nie jest z was," musiał on mieć na względzie wiarę. Jednak w pewnym bardzo ważnym znaczeniu wiara jest z każdej poszczególnej osoby; jesteśmy zachęcani aby mieć "wiarę w Boga."

Wiary nie może mieć jeden za drugiego. Każdy człowiek musi mieć swą własną wiarę w Boga; a jednak w powyższym tekście mamy powiedziane, że wiara jest z Boga. W jakim tedy znaczeniu może wiara być z Boga? Odpowiadamy, że ona jest z Boga w tym znaczeniu, że każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Ojca. Nasza wiara musi mieć fundament, musi mieć podstawę. Musimy mieć znajomość o pewnej sprawie, abyśmy mogli w nią uwierzyć. Mamy pewną znajomość o Bogu i znajomość ta dana nam z łaski doprowadza nas do stanu wiary. Wiara w znacznej mierze spoczywa na znajomości. Znajomość objawia nam Boski charakter. Boskie Objawienie (Pismo święte) podaje nam do wiadomości pewne fakty dotyczące Boskich zamysłów i poznajemy, że zamysły Jego w taki sposób wyłożone są w harmonii z charakterem Bożym i to uzdalnia nas do wierzenia w Jego obietnice; a wierząc w takowe jesteśmy w stanie zgodnie z tym postępować i to jest wiara.

Tak więc nasza wiara, chociaż jest z nas w tym znaczeniu, że musimy ją sami posiadać, jest ona także z Boga w tym znaczeniu, że On dostarczył potrzebnych elementów, z których wiara ma się składać.

KPiO 1910; ang: 266