Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIARA - Jaka będzie potrzebna w Tysiącleciu?

W jakim znaczeniu wymagana będzie wiara od ludzkości w Tysiącleciu?

Dość trudno jest to wyjaśnić ponieważ istnieje dużo różnych pojęć, czym właściwie wiara jest. Jeżeli przez słowo wiara, pytający ma na myśli wierzenie w rzeczy, których się nie zna, których nie można widzieć, w rzeczy, które tylko Bóg objawił w Swoim Słowie, to wiara taka będzie bardzo ograniczona w Tysiącleciu. Czemu? Ponieważ wszystko będzie tak wyraźne i jawne, że rzeczy nie będą wtedy pojmowane wiarą ale widzeniem. Wiara potrzebna jest teraz, ponieważ Bóg wybiera szczególniejszy lud i On próbuje tych, co posiadają słuchające ucho i oko wiary, którzy mogą postępować wiarą a nie widzeniem. To też Słowo Boże przedstawia, że obecnie postępujemy wąską drogą, a światło częściowo tylko przyświeca na naszej ścieżce; w przyszłości zaś, zamiast ciemnej ścieżki z małym światełkiem dla nóg, słońce sprawiedliwości wzejdzie, a zdrowie będzie w jego promieniach. Nikt nie potrzebuje nosić z sobą latarni gdy słońce świeci. Obecnie tą latarnią jest Słowo Boże, a noszenie tej latarni oznacza naszą wiarę w to Słowo, lecz w Tysiącleciu nie będą tego potrzebowali, bo znajomość będzie wtedy powszechną i zamiast wiary, znajomość będzie potrzebną, a dla wszystkich będzie możliwe poznać Boga i Jego plan. Czy znajomość jest lepsza niż wiara? Zapewne, że lepsza. Czy chciałbyś mieć zupełną znajomość gdybyś ją mógł otrzymać? Zapewne, że tak. Lecz obecnie postępujesz wiarą, czy nie? Tak. Bóg mówi, że On chce abyśmy w taki sposób postępowali i nie dostarczy nam więcej ponadto, co już dostarczył w Swoim Słowie. On daje nam dosyć znajomości abyśmy mieli podstawę dla naszej wiary, a nie da nam nic silniejszego ponad to.

KPiO 1907; ang: 266