Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UZDRAWIANIE - Co do przykazania Jezusa.

Co znaczy to, że Jezus przykazał uczniom Swoim uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i oczyszczać trędowatych?

Uczniowie Jezusa poszli i wykonywali tę pracę do pewnego stopnia; ale w Piśmie świętym jest jeden ustęp, do którego odnosi się ten brat pytający, a który brzmi tak: "A znamiona tych, co uwierzą te naśladować będą: W imię Moje będą wypędzać diabłów, uzdrawiać będą chorych, a choćby co śmiertelnego (trującego) pili, nie zaszkodzi im" itd. Jak to rozumieć? Faktycznie ten ustęp nie jest częścią oryginalnej Ewangelii (Mar. r. 16); rozdział ten kończy się na dziewiątym wierszu; wszystko cokolwiek następuje po 9 wierszu jest interpolacją czyli dodatkiem dopisanym około ósmego stulecia, o ile to wiemy. (Nie znajduje się to w najstarszym rękopisie greckim, jak o tym wiedzą wszyscy badający. Aby dać wam ilustrację tego, co dodane zostało do Biblii, weźcie ostatni ustęp Ewangelii św. Jana. Każdy pozna, że jest to interpolacja, że jest to późniejszy dodatek; nie znajduje się to w starych manuskryptach. Wiersz ten brzmi: "Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus; które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, tuszę. Iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, któreby napisane były." Co za wielka przesada! Ktoś, kto chciał to przedstawić jako ogromne, pozwolił sobie dodać ten wiersz bez żadnego upoważnienia. Nie przyjmuję różnych takich dodatków do Słowa Bożego; trzymam się jedynie tego co Bóg powiedział, jak to napisane zostało przez proroków i apostołów Jego, a nic więcej.

KPiO 1911; ang: 324