Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

USPRAWIEDLIWIENIE - Dokonane przy poświęceniu.

Czy jesteśmy wszczepieni w drzewo oliwne gdy bywamy usprawiedliwieni, czy też gdy poświęcamy się?

Zarówno przez jedno i drugie. To znaczy, że uzupełnieniem usprawiedliwienia jest poświęcenie. Nikt nie może mieć pełnego usprawiedliwienia, dopóki się nie poświęci. Nasze usprawiedliwienie rozpoczyna się od chwili kiedy zwracamy się w kierunku tego, co jest sprawiedliwe, czyli prawe, a odwracamy się od tego, co jest niesprawiedliwe. Stajemy się bardziej usprawiedliwieni (albowiem usprawiedliwienie znaczy być sprawiedliwym) w miarę jak postępujemy ku poświęceniu. Kiedy nasze usprawiedliwienie dojdzie do punktu, w którym następuje zupełne poświęcenie, dopiero wówczas uznani bywamy za spłodzonych z ducha i jako latorośle winnego krzewu, jak to przedstawił Pan nasz w 15 rozdziale św. Jana. W obrazie drzewa oliwnego to samo jest prawda. Tylko duchowe gałązki wszczepiane są w "drzewo oliwne."

Pytanie to niewątpliwie oparte jest na liście do Rzymian 11:17, gdzie Apostoł powiada, że naród żydowski wyobrażał drzewo oliwne, mające zdrowe, dobre korzenie. Korzeniem drzewa oliwnego była wyraźna obietnica, uczyniona Abrahamowi - "W nasieniu twym wszystkie rodzaje ziemskie będę, błogosławione." (1 Moj. 12:3). Obietnica ta zaczęła, wydawać gałązki. Każdy poszczególny Żyd twierdził, że jest złączony z tym Przymierzem Abrahamowym. Apostoł powiada nam, że a powodu niewierności wiele tych gałęzi zostało odłamanych. Czas, w którym tę gałęzie były odłamane, przypadł na okres czterdziestu lat, który ale zaczął od posłannictwa Pana a skończył się zburzeniem Jerozolimy.

W owym okresie wszystkie gałęzie, które nie nadawały się do dalszego trwania w drzewie, zostały odłamane, a te, które się nadawały, zostały "oczyszczone przez obmycie wodą Słowa" i przeniesione od Mojżesza do Chrystusa i spłodzone z ducha świętego. Apostoł powiada nam dalej, że od czasu jak żydowskie gałęzie zostały odłamane. Bóg wybierał gałęzie z pośród pogan, i że my jesteśmy wszczepieni na miejsce tych odłamanych gałęzi. W ten sposób wy i ja znaleźliśmy się w drzewie oliwnym. My, którzy z natury byliśmy dziećmi gniewu, obcymi, cudzoziemcami, teraz jesteśmy wszczepiani w prawdziwe drzewo, przez które ma przyjść błogosławieństwo.

Jeżeli możemy dostać się w to drzewo, w ten winny krzew, czyli w Chrystusa, to następną rzeczą jest trwać w Nim. Zastosowane są tu pewne próby; a ci, którzy nie zastosują się do tych prób, nie będą mieli pozwolone trwać, lecz zostaną odcięci. Co do latorośli. On Wielki Nauczyciel powiedział: "Każdą latorośl, która nie wydaje owocu, On (Ojciec) odcina, a każdą, która przynosi owoce, oczyszcza, alby obfitszy owoc przynosiła." (Jan 15:2.) Tak więc, jeśli jesteśmy obcinani i oczyszczani, jako owoc rodzące latorośle, to cieszmy się z tego, że znaleźliśmy się w rękach dobrego Ogrodnika i że jesteśmy w dobrym stanie. Jeżeli trwamy w prawdziwym winnym krzewie, to w niedalekim czasie, wraz z resztą Kościoła, zostaniemy uwielbieni i stanowić będziemy Królestwo Mesjaszowe, które z kolei błogosławić będzie cielesnego Izraela, a przez Izraela wszystkie narody świata.

KPiO 1912; ang: 403