Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

USPRAWIEDLIWIENIE - A uświęcenie przez krew.

Proszę wytłumaczyć jaka jest różnica pomiędzy "usprawiedliwieniem przez krew Jezusa" a "uświęceniem przez krew przymierza?"

Jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa w takim znaczeniu, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż ta krew, czyli śmierć Chrystusa, zapłaciła karę za grzech, oraz że z łaski Bożej i przez zastosowanie tej krwi do domu wiary, od dnia zesłania ducha świętego, ktokolwiek ją przyjmuje wchodzi pod warunki tego usprawiedliwienia. W obecnym czasie usprawiedliwienie to przechodzi przez Kościół a ostatecznie przejdzie przez Izraela na cały świat ludzkości, ale cała zasługa tego pochodzi z krwi Chrystusa. Usprawiedliwia to nas do natury ludzkiej. Nikt nigdy nie został usprawiedliwiony do natury duchowej, ani była taka natura dana komukolwiek przez usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie znaczy "uczynienie prawym." Cały świat znajduje się pod potępieniem, jest niesprawiedliwym, jest nieprawym, zaś żeby mógł być przywrócony do Boga, potrzebuje usprawiedliwienia. W obecnym wieku ono jest tylko przypisane przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa.

A teraz druga część pytania: Co znaczy być uświęconym przez krew przymierza? Jesteśmy uświęceni przez krew Nowego Przymierza, ponieważ jest to dla nas sposobność, czyli przywilej mieć styczność z Nowym Przymierzem i z ofiarą Chrystusa. Jak? Pan Jezus zaprasza was i mnie teraz, gdyśmy już zostali usprawiedliwieni przez krew Jezusa, abyśmy się poświęcili, to jest stawili ciała nasze ofiarą żywą, świętą i przyjemną Bogu. Po co mamy to czynić? Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego cierpieniach, w Jego ofierze, aby być członkami ciała Jego teraz, w składaniu krwi naszej, czyli życia naszego w związku z pieczętowaniem Nowego Przymierza, które w łączności z Izraelem ma błogosławić wszystkie narody świata. Jest to bardzo ważne pytanie, więc nie jestem pewnym czy dosyć wyraźnie je wytłumaczyłem. Kto nie zrozumiał tego dość wyraźnie, proszę podnieść rękę. (Nikt nie podniósł ręki.) Jestem bardzo z tego zadowolony.

Ale podkreślając ważność tej sprawy mogę powiedzieć, że usprawiedliwienie przychodzi przez krew Jezusa, podczas gdy uświęcenie przychodzi przez nasz przywilej cierpienia z Nim, w związku z przelaniem krwi naszej, czyli śmierci ciała naszego, co ma zapieczętować Nowe Przymierze. Gdyby to Nowe Przymierze nie miało być zapieczętowane, to wy ani ja nie mielibyśmy sposobności wydawania naszego życia z Jezusem.

KPiO 1909; ang: 395