Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

USPRAWIEDLIWIENIE - Świata na końcu Tysiąclecia.

Kiedy świat będzie usprawiedliwiony, na początku czy na końcu Tysiąclecia?

Odpowiadamy, że świat zostanie usprawiedliwiony na końcu Tysiąclecia. Stosownie do naszego zrozumienia Pisma świętego postępowanie Boga z światem nie będzie takie samo jak Jego postępowanie z Kościołem. Teraz ci, którzy wierzą, są indywidualnie uznawani jako usprawiedliwieni. Zważcie, że nie są oni usprawiedliwieni lecz są uważani za usprawiedliwionych. Słowo usprawiedliwienie znaczy uczynić kogoś sprawiedliwym, prawym, a przecież sami wiecie, że ciało wasze nie jest sprawiedliwym i ja także wiem, że ciało moje nie jest takim. Wierzenie w Jezusa Chrystusa nie uczyniło ciała naszego sprawiedliwym, nie doprowadziło naszych władz umysłowych do doskonałej równowagi, ani uczyniło nas doskonałymi pod jakimkolwiek względem. Lecz inaczej będzie się Pan obchodził z światem. Postępowanie Jego z światem, jak nam powiada Pismo Święte, będzie rzeczywistym istotnym usprawiedliwieniem. Zamiast mówić ludziom w Tysiącleciu: Jesteście usprawiedliwieni przez wiarę. Pan oświadczy: Bądźcie posłuszni prawom tego królestwa, a jeżeli będziecie posłuszni, dochodzić będziecie stopniowo do doskonałości, a przy końcu Tysiąclecia staniecie się doskonałymi zupełnie i będziecie sprawiedliwi. Nie będą wówczas ludzie usprawiedliwieni, lecz będą sprawiedliwymi. Taka jest obietnica Boga dla ludzi, że przywróci ich ponownie do rzeczywistej doskonałości.

KPiO 1907; ang: 396