Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UCISK - Pismo stosujące się do niespłodzonych z ducha.

"Dlatego popaleni będą obywatele ziemi a mało ludzi pozostanie." (Izaj. 24:6). Którzy to będą ci "mało ludzi" i jak ci inni będą popaleni?

W onym wielkim dniu gorejącym, "niebiosa zgorzeją a ziemia i rzeczy na niej spalone będą." Wielki ten ucisk dotknie cały świat, prawdopodobnie każdego. Pan mówi o niektórych, że będą zachowani w tym ucisku. Jak owych trzech Hebrajczyków zostało zachowanych w ognistym (piecu, tak spodziewamy się, że niektórzy będą zachowani w czasie wielkiego ucisku.

"Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać ukryjecie się w dzień zapalczywości Pańskiej." (Sof. 2:3). To zdaje się stosować do innych a nie do spłodzonych z ducha. Nie może stosować się do członków Kościoła, bo ich wybawienie nastąpi zanim ucisk dojdzie do punktu kulminacyjnego. Nie stosuje się do Wielkiego Grona, bo dla wybawienia tej klasy potrzebne jest aby w ucisku tym ponieśli zniszczenia ich ciał i doszli do chwały z ucisku wielkiego. Zatem Pismo to zdaje się stosować do pewnej klasy ze świata, do takich, co nie byli spłodzeni z ducha.

KPiO 1912; ang: 718