Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UCISK - Ukryć się przed uciskiem.

Czy byłoby rozsądnym próbować się gdzieś ukryć przed wielkim uciskiem, i czy nie byłoby bezpieczniej na prowincji niż w mieście?

Radziłbym wam ukryć się przed wielkim uciskiem. My chcemy być ukrytymi w Panu, drodzy przyjaciele. Gdyby Noe i ci co z nim byli, czekali aż potop nadszedł, zanim weszli do korabia, to może nie mieliby sposobności wejścia w ogóle. Pan przyrównał wielki ucisk do potopu i nasze wejście w Chrystusa przyrównane jest do wejścia Noego w korab; przeto my chcemy wejść w Chrystusa niezwłocznie i chcemy trwać w Nim, a wtedy nie będziemy się troszczyć co do ukrywania się przed jakimkolwiek uciskiem, ponieważ Pan będzie miał nadzór nad sprawami tych, którzy są Jego i sprawi, że wszystkie rzeczy dopomagać będą im ku dobremu.

Nie zapominajcie o tym, że wy maicie przejść przez ucisk. Czy Jezus nie przechodził przez ucisk? Czy nie przechodzili wszyscy Jego Apostołowie? Czy nie poświęciliście się z tym właśnie zrozumieniem, że gotowi będziecie złożyć wasze życie każdego czasu i w jakikolwiek sposób? Zatem nie mniemajcie, że kiedykolwiek będzie inaczej od tego, co Pan powiedział: "Przez wiele ucisków wnijdziecie do królestwa." Jednak uciski nasze różnią się od ucisków świata. Mamy spodziewać się naszych ucisków za wierność Panu, sprawiedliwości i Jego Słowu; i możemy liczyć, że za ponoszenie tych ucisków Pan da nam ujść tych drugich, jakie przyjdą na świat.

KPiO 1911; ang: 717