Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATAN - Naśladuje świątobliwość.

Czy zdegradowanie szatana w grzechu przeszkadza mu w udawaniu czy naśladowaniu świątobliwości?

Rozumiałbym, że szatan nie został zdegradowany w znaczeniu fizycznym, ale ma takie same władze jak zawsze miał i że tak samo rzecz się ma z wszystkimi upadłymi aniołami; wyrok śmierci nie został na nich wydany, więc oni nie ulegli takiemu zdegradowaniu jak ludzie. Jakakolwiek zmiana nastąpiła w nich, była li tylko w ich usposobieniu; oni rozwinęli w sobie diabelskiego ducha, lecz gdziekolwiek to sprzyja ich celom, oni mogą udawać świątobliwość. Na przykład, dziś po południu przystąpiła do mnie pewna niewiasta i oświadczyła, że może ja o tym nie wiem, lecz Chrystus już przyszedł po wtóre w jej osobie, że Chrystus znajduje się w niej i przez nią działa. Próbowałem jej przepowiedzieć, że może znajduje się pod złudzeniem onego nieprzyjaciela i że on podszywa się pod moc Chrystusową i działa w niej; lecz ona nie chciała wcale słuchać, zdawało się jej że ona wie co posiada. Tak więc ja myślałbym, iż byłoby w zupełności możliwym dla szatana przemienić się w anioła sprawiedliwości. Myśl ta nie jest moją oryginalną myślą, ponieważ Apostoł wypowiedział ją w takich właśnie słowach. Ja nie mam nic oryginalnego. Cokolwiek mam jest skopiowane z tego co mówili Jezus, Apostołowie i Prorocy; nie spodziewam się być kiedykolwiek oryginalnym.

KPiO 1910; ang: 622