Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATAN - Czy rozumie plan Boży?

Czy szatan zna plan Boży? Jeżeli rzeczy duchowe nie mogą być rozeznane inaczej jak tylko przez umysł oświecony duchem świętym, to wychodziłoby na to, że szatan niema tyle znajomości co spłodzeni z ducha członkowie Kościoła.

Odpowiadamy, że właściwie tak rzecz się ma. Przytaczaliśmy w Wykładach Pisma Św. jak i w. Strażnicy, że szatan nie jest zaznajomiony z Boskim planem, oprócz chyba tyle co dowiaduje się od ludu Bożego. Wcale nie zdziwiłbym się; gdyby posłańcy onego nieprzyjaciela znajdowali się tu na tej sali obecnie, aby dowiedzieć się co my w tym przedmiocie mówić będziemy. Szatan jest dość dobrze zaznajomiony z niektórymi zarysami tego Planu, lecz on nie zna tajemnic Pańskich; albowiem "tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją a przymierze Swoje oznajmia im."

Można wnosić że szatan jest dość chytrym aby miał pewne ogólne pojęcie, którzy to są ci co tajemnicę Pańską znają i być może iż niekiedy czerpie pewne informacje z nich; możemy być jednak pewni, że on nie jest w stanie zasięgnąć takich informacji, przez otrzymanie których mógłby przeszkadzać w wielkim Planie naszego Ojca Niebieskiego. Gdyby gospodarz domu wiedział o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dałby podkopać domu swego - powiedział nasz Pan; i zdaje się że On przedstawił w tym szatana, jako gospodarza obecnych instytucji tego złego świata, który nazywany jest także księciem świata tego. Gdyby on rozumiał plan Boży, to podejmowałby tym silniejsze zabiegi, aby utrudnić te rzeczy, które mają nastąpić według Boskich zamysłów. Bóg opanowuje całą sytuację do takiego stopnia, że mądrość mędrców tego świata jest głupstwem i tak samo mądrość onego nieprzyjaciela, co do jego usiłowań, aby pokrzyżować i zniszczyć Boski plan, jest także głupstwem.

KPiO 1908; ang: 621