Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATY - Względem chwalebnych szat naszego Pana.

Czy Pan nasz jest obecnie obleczony w szaty piękności i chwały?

Mniemam, iż myśl pytającego wyciągnięta jest z obrazu Najwyższego Kapłana. Pamiętać należy, że w Dniu Pojednania, gdy Najwyższy Kapłan zajęty był dziełem pojednania, miał na sobie białe lniane szaty. W tych lnianych szatach Najwyższy Kapłan sprawował ofiary i kropił krwią, poczym wrócił się a umywszy swoje ciało, oblókł się w swoje szaty chwalebne - szaty czci i ozdoby. Innymi słowy, w ciągu roku, Najwyższy Kapłan nosił szaty chwalebne i ozdobne, lecz w Dniu Pojednania złożył te szaty i przywdział szaty z czystego lnu. W odpowiedzi na pytanie, więc, powiedziałbym że Najwyższy Kapłan jeszcze nie oblókł się w szaty chwały i piękności. Naturalnie mówimy tu w przenośni, lecz myśl jest ta że szaty chwalebne i ozdobne reprezentują objawienie się naszego Pana - w Najwyższym Kapłanie przedstawiony jest Ten który został wykwalifikowany i upoważniony od Boga aby błogosławił lud. To jeszcze nie nastąpiło. Dlaczego? Ponieważ pozafiguralny Dzień Pojednania jeszcze nie jest skończony. Jak wiemy że nie jest skończony. Dlatego, że niektórzy z Kościoła, ciała Chrystusowego, mają jeszcze dopełnić ucisków Chrystusa. A sprawa "dopełniania ucisków Chrystusowych" trwa w dalszym ciągu. Zatem Najwyższy Kapłan jeszcze dokonuje pewnego dzieła w roli Ofiarnika i nie oblecze się w szaty chwalebne i ozdobne Swego wysokiego urzędu prędzej, aż zupełnie dokończy dzieła ofiarniczego; a dopóki ostatni członek ciała Chrystusowego nie dopełni swych cierpień, dzieło ofiarnicze nie będzie skończone.

Skoro ofiarowanie się skończy, chwała rozpocznie się; jak nam Pismo święte mówi: "Gdy z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy." Pamiętamy również, jak to prorocy i aniołowie pragnęli przypatrywać się tym rzeczom, pragnęli posiadać znajomość względem czasów cierpień Mesjasza i o chwale jaka miała nastąpić. To też dopóki cierpienia klasy Mesjaszowej nie skończą się, dzieło Dnia Pojednania nie będzie uzupełnione, a więc Najwyższy Kapłan jeszcze nie oblókł szat chwalebnych i ozdobnych, oznaczających powagę Jego urzędu, gdy będzie rządził i błogosławił w Swoim chwalebnym królestwie.

KPiO 1911; ang: 605