Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATA - Co mamy po spłodzeniu z Ducha?

Czy po naszym spłodzeniu z ducha jesteśmy nadal przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, czy też Bóg dał nam szatę jakoby naszą własną?

Szata Sprawiedliwości Chrystusowej nie jest nam udzielona prędzej aż stajemy się Nowym Stworzeniem. Ona nie jest zamierzona na przykrycie ciał tych, co nie stają się poświęconym ludem Bożym. Świat nie jest i nigdy nie będzie uznawanym w znaczeniu nowych stworzeń w starych ciałach; ludzie są starymi stworzeniami, tak cieleśnie jak i umysłowo. Tylko ci, co mają stanowić Kościół, uważani są jakoby byli zmienieni; ich umysły i serca Bóg uznaje jako będące w społeczności z Nim przez Chrystusa, lecz ponieważ ich ciała są niedoskonałe, przeto potrzebują przykrycia, które obrazowo określone jest jako "Szata" i pokazuje jak Bóg przysposobił to Chrystusowe przykrycie dla naszych śmiertelnych ciał. Jest to Pańska szata a nie nasza. Potrzebujemy Jego szaty. Jego sprawiedliwości, na przykrycie naszych zmaz.

Nasza własna sprawiedliwość, według słów Apostoła, mogłaby być przyrównana tylko do brudnych łachmanów. Mamy więc bardzo piękny obraz w jaki to sposób Bóg używa sprawiedliwość Chrystusową dla nas, jako weselną szatę dla wszystkich Jemu wiernych i mamy trzymać tę szatę bez plamy i bez zmarszczki i w ten sposób trwać w miłości Bożej i w gotowości godów weselnych, gdy wejdziemy poza zasłonę. Przy zmartwychwstaniu będziemy uczynieni doskonałymi. Tam nie będziemy potrzebowali przypisanej szaty, która dałaby nam wstęp na wesele. Zanim wesele się skończy szata ta będzie naszą własnością, przez zasługę Chrystusową.

KPiO 1913; ang: 604