Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SYNOWIE PROROCCY - Pozafigura.

W drugiej księdze Królewskiej czytamy o synach prorockich. Kogo oni przedstawiają?

Ja nie jestem pewien aby oni przedstawiali kogokolwiek. Nie koniecznym jest myśleć, że wszystko w Piśmie Świętym ma jakieś figuralne znaczenie. Jeżeli ci synowie proroccy są typem w ogóle, to mogliby przedstawiać ludzi religijnych w obecnym czasie, takich, co nie są klasą Eliasza ani Elizeusza, lecz interesują się tym co się dzieje. Obecnie znajduje się na świecie wielu dobrych ludzi, którzy interesują się religijnymi rzeczami, lecz nie należą do klasy Eliasza ani Elizeusza. Rozumiemy, że ludzie tacy dostąpią pewnych błogosławieństw i łask Bożych w pewnych względach, chociaż nie dostąpią owych szczególniejszych łask, reprezentowanych w tych dwóch klasach.

KPiO 1911; ang: 666