Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SPŁODZENIE - Duchowe, rzeczywiste czy poczytane.

Czy duchowe spłodzenie jest stanem rzeczywistym, czy tylko poczytanym? Czy w Wielkim Gronie będzie ktoś taki, który osobiście nigdy nie miał naznaczonego miejsca w Małym Stadku?

Na ile to pojmujemy, w Wielkim Gronie nie będzie nikogo takiego, któryby nie miał sposobności należenia do Małego Stadka, lecz chybił z powodu niedostatecznego wypełnienia swoich ślubów poświęcenia.

Wyjątkiem będą tylko ojcowie Starego Testamentu, którzy rzeczywiście należą do tej samej klasy, lecz nigdy nie byli powołani wysokim powołaniem. Oni dobrowolnie poświęcali wiele i cierpieli wiele, mieli też wielki zaszczyt u Boga, lecz są oni tą częścią Wielkiego Grona, czyli klasy Lewitów, którzy nie mieli sposobności wejścia do Małego Stadka.

Co do duchowego spłodzenia, czy ono jest rzeczywiste, czy tylko poczytane, powiedziałbym, że ono jest rzeczywistą sprawą. Co mamy rozumieć przez rzeczywistą sprawę? Niektórzy myślą, że rzeczywistością jest tylko coś takiego, co mogą widzieć i dotykać. Duchowe spłodzenie nie jest rzeczywistością w znaczeniu, iż jest namacalne, lecz jest w tym znaczeniu, że jest ono istotnym faktem a nie tylko teorią. Jak możemy to wiedzieć? W ten sposób bracia: Pańskie zarządzenie jest, że ci, co zostali spłodzeni duchem świętym muszą być narodzeni z ducha albo umrzeć śmiercią wtóra. Wyście w rzeczywistości oddali ziemską naturę, musieliście to uczynić zanim zostaliście uznani w ogóle. Kto wyrzeka się praw restytucyjnych ma do czynienia z Bogiem, z którym nie można igrać. Jest to sprawa tak rzeczywista, że kto raz wyrzeknie się ziemskich praw, nie może ich już nigdy otrzymać z powrotem.

KPiO 1909; ang: 38