Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Umieramy codziennie przez składanie życia naszego.

Jaka była mysi Apostoła w oświadczeniu: "Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale iv was żywot." - 2 Kor. 4:12.

Rozumiemy, że Św. Paweł, mówi tu o uciskach, jakich on i towarzysze jego doznawali w czasie swych podróży w służbie dla Prawdy. Te prześladowania, trudności i doświadczenia, swoją drogą, były dowodem, że Bóg przyjął ich poświęcenie. Tak więc śmierć ich postępowała, jak to na innym miejscu powiada - "Umieramy codziennie." - W tym oświadczeniu Apostoł wyraża motyw, który pobudzał go i towarzyszy jego do czynu. Cokolwiek czynili, nie było czynione niedbale, z powodu ogólnej misji, lecz z pobudek serca i zgodnie z wolą Bożą, aby mogli sprowadzić błogosławieństwa duchowe na Kościół.

Początkowy Kościół widział, że Apostołowie byli bardzo gorliwi w służbie dla Prawdy, a Św. Paweł tłumaczy, że motywy ich nie były wcale samolubne. Napominał wiernych, aby nie pochlebiali sobie, lecz aby wydawali życie jeden za drugiego, tak jak on sam i jego towarzysze czynili, aby dać przykład stadku. Wszyscy, którzy są członkami Królewskiego Kapłaństwa, składają życie swoje w ofierze. W ten sposób "budujemy jeden drugiego w najświętszej wierze"; aż dojdziemy do Jeruzalem do chwalebnego Królestwa wielkiego Pomazańca, Proroka, Kapłana i Króla, którego to wyznania Jezus jest wielkim Arcykapłanem.

Pan nasz oświadczył: "Oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Pragnę czynić wolę Twoją, o Boże!" (Żydów 10:9. Ps. 40:9). To było częścią woli Bożej, aby On złożył życie Swoje w ofierze, aby ostatecznie mógł obdarzyć życiem Adama i cały jego rodzaj.

KPiO 1912; ang: 212