Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Czy cała ludzkość musi zejść do grobu?

Proszę podać wyjątek z Pisma Świętego, co do tego, że niektórzy z rodzaju ludzkiego, obecnie żyjący, nie będą potrzebowali umierać?

Powiedziałbym, że pytanie to postawione zostało w niewłaściwy sposób. Jeżeli pytający myśli, że wszyscy z pośród 1600000000 obecnie żyjących na ziemi powinni dać dowody, iż wszyscy umrą, nie jest to potrzebne. Właściwie zdaje się, że nie wszyscy umrą, albowiem naturalnie można wywnioskować, że skoro księże ciemności, który ma władzę śmierci, zostanie wkrótce już oddany pod kontrolę, zostanie związany, a Życiodawca, który umarł za świat, będzie zakładać Swoje Królestwo, a to Królestwo jest wszechpotężne, a Król jego jest przeciwny śmierci, w takim razie śmierć przestanie istnieć kiedy Królestwo obejmie kontrolę. Nowy Król nie tylko sprzeciwiać się będzie zatrzymaniu w śmierci ludzi, którzy już umarli, ale także sprzeciwi się śmierci kogokolwiek, kto wówczas już będzie odkupiony. A to odkupienie dotyczyć będzie każdego członka rodzaju Adamowego.

W Wykładach Pisma świętego podaliśmy ilustrację, która objaśnia ten punkt. Ale musicie wiedzieć, że powinno się badać te podręczniki Biblijne po wiele razy. Jest tam taka ilustracja. Przypuśćmy, że my wszyscy jako jedna gromada razem zebrana zostaliśmy aresztowani, że jakiś urzędnik rządowy przyszedł do drzwi i powiedział: "Mam nieprzyjemną nowinę do zakomunikowania: Wszyscy jesteście pod aresztem". A potem przypuśćmy, że przed drzwiami czeka wóz i zaczynają zabierać nas do więzienia. Po zabraniu pierwszego ładunku aresztowanych, wóz wraca i zabiera inna grupę, potem jeszcze inną i inną. Potem przypuśćmy, że w czasie, kiedy wóz zajęty jest przewożeniem na stację policyjną, i podczas gdy reszta stoi tu i czeka na swoją kolej, ktoś udał się do władz i tam mu powiedziano: Zaszła tu jakaś pomyłka, ale trzeba pewną sumę zapłacić. Ten ktoś powiada: Dobrze, daję czek. A wówczas szef urzędników powie swoim podwładnym: Wstrzymajcie całą sprawę aresztowania natychmiast. Przeto właściwi urzędnicy pójdą wykonać rozkaz. Po drodze spotkają wóz i oświadczą woźnicy: Nie potrzebujesz wieźć tych ludzi dalej, bo nie są pod aresztem. Wypuść ich wolno. Potem pójdą do domu, gdzie czeka reszta aresztowanych i powiedzą: Wszyscy jesteście wolni. Wtenczas pospieszą do więzienia i uwolnią tych, którzy zostali już zamknięci.

Tak ci, którzy zostali zabrani do więzienia, jak i ci, którzy nie zostali jeszcze zabrani, wszyscy byli pod wyrokiem. Ale kiedy wymagania zostały załatwione, nikt już nie musiał iść do więzienia. Tak jest też ze skutkami śmierci naszego Pana. Zwolni ona nie tylko tych, którzy poszli do wielkiego więzienia śmierci, ale także powstrzyma działanie przeciwko tym, którzy czekają na zaprowadzenie ich do tego więzienia. Wskazane to jest w Piśmie świętym. Na przykład, zobaczcie Sof. 3:8-9, Obj. 14:6-7.

KPiO 1915; ang: 216