Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Adamowa, po ustanowieniu Królestwa.

Czy będzie dalsze umieranie śmiercią Adamową po ustanowieniu na ziemi Królestwa Mesjaszowego?

Myślę, że to zależy od tego, jakie znaczenie przypisujemy słowom ustanowione na ziemi. W moim zrozumieniu, Królestwo nie będzie ustanowione w wielkim pośpiechu. Zajmie jakiś czas, na ustanowienie Królestwa, ponieważ jak to rozumiem, Pan zamierza ustanowić Królestwo, kiedy ludzie będą gotowi do jego przyjęcia. Gdy Mesjasz zacznie panować na świecie i zakładać Swoje Królestwo, będą tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nic nie będą wiedzieć o tym fakcie i zapewne upłynie jakiś czas zanim ta wiadomość dojdzie do nich, powiedzmy tygodnie, miesiące a może lata upłyną - nie wiem czy mogę powiedzieć lata, ale w każdym razie jakiś czas upłynie - a prawdopodobnie, jak to czytam w Piśmie Świętym, będzie to dokonywane w porządny sposób. Pewna klasa będzie gotowa przyjąć Mistrza i Królestwo; na przykład, święci Starego Testamentu i inne osoby, które mają pewną znajomość Pana i które sympatyzują z Królestwem a między tymi będą też chętni Żydzi, w pośród nich będzie wielu w takim stanie, że z całą gotowością staną do szeregu, mówiąc: Oto tu jest Abraham, Izaak i Jakub i wszyscy Prorocy, którzy powiadają nam, że Królestwo jest zakładane, więc stawajmy do szeregu. Jeżeli Królestwo nastaje, powinniśmy starać się być z nim w harmonii.

W miarę jak błogosławieństwa będą na nich przychodzić, a oni stawać się będą lepszymi i błogosławione będzie ich żniwo i wszystkie rzeczy, inni zaczną mówić, patrzcie, ci Żydzi mają wszystko, i powiedzą: "Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską a będzie nas uczył dróg Swoich," tak samo jak i Żydów. Albowiem "z Syjonu wyjdzie zakon, a Słowo Pańskie z Jeruzalem" i rozejdzie się to do wszystkich granic ziemi. Ale błogosławieństwa żniwa i inne rzeczy, o których powiada Pismo Święte, wymagać będą pewnego czasu na przekonanie ich. Jedno powierzchowne żniwo może ich nie przekona. Ale możliwe, kiedy ono powtórzy się przez dwa lub trzy lata, powiedzą; Ci żydzi powiadają, że powodem ich powodzenia jest, iż mają z powrotem niektórych ze swoich proroków, którzy powstali z martwych, co wygląda na głupstwo. Lecz z biegiem czasu i w miarę jak błogosławieństwa będą przychodzić bez przerwy, zaczną mówić: Głupstwo czy nie, żydom powodzi się nadzwyczajnie. Potem ludzie zaczną jaśniej rozumować, kiedy to zacznie dotyczyć ich własnego życia. Ludzie zaczną przychodzić do harmonii z Bogiem, i będą przedstawieni jako Izraelici. Wszyscy zostaną Izraelitami, nasieniem, Abrahama, ponieważ nasienie Abrahama wypełni całą ziemię, a ci, co nie zechcą być nasieniem Abrahama, umrą śmiercią wtórą.

Myślę, że wszystko to będzie odbywać się stopniowo. Nie wiem, czy zajmie to dziesięć lat lub więcej, raczej sądziłbym, że pięć lat będzie dość długim czasem. Wierzymy, że w ciągu tego czasu śmierć będzie działać dalej na świecie, ludzie będą umierać z powodu chorób i słabości a jedynie ci, co dojdą do harmonii z Bogiem, unikną procesu umierania i słabość ich opuści. Inni zaś będą umierać śmiercią Adamową. Nie będzie różnicy pomiędzy ich śmiercią a śmiercią, jaką umierali ich przodkowie. Wszelka śmierć, jaka przychodzi w następstwie grzechu, jest śmiercią Adamową, kiedykolwiek ona przychodzi; a chociażby była oddzielona stuleciami, to jednak jest śmiercią Adamową. Obietnicą Pańską jest, że wszyscy, którzy wyrzekną się grzechu, będą żyć. Ci zaś, którzy będą woleli grzech, umrą a to będzie dla nich wtóra śmierć, ponieważ oznacza to, że odpadli od Królestwa. A jednak nawet takim dane będzie sto lat, w ciągu, których mogą być przestępcami a jednak nie uznani za godnych wtórej śmierci.

KPiO 1913; ang: 213