Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

RADOWANIE SIĘ - Na jakiej podstawie można zawsze radować się.

W jaki sposób "Radujcie się zawsze w Panu." (Filip 4:4) ma się objawiać? Czy mamy spodziewać się stanu, w którym nie będziemy doświadczać chwil smutku i przygnębienia?

Gdy zastanawiamy się nad podobnymi sprawami, dobrze będzie spojrzeć wstecz na naszego Pana. Spostrzegamy, że przez trzy i pół roku Swej misji On w rzeczywistości rozkoszował się w czynieniu woli Ojca, a dowiadujemy się, że przy końcu Swej ziemskiej pielgrzymki On miał bardzo ciemną godzinę w Getsemane. A jeżeli mistrz mógł mieć tak ciemną godzinę smutku i niepewności, aż otrzymał pewne zapewnienie od Ojca, to i my możemy podobne doświadczenia przechodzić. Przeto nie byłoby właściwym powiedzieć, że nasze radowanie się w Panu ma być takie, że nigdy nie doznamy łzy, wzdychania, smutku lub obawy. Jednak mamy radować się coraz więcej w miarę, jak otrzymujemy dowody, że Bóg jest za nami i że wszystkie rzeczy dopomagają nam ku dobremu. "Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się," Jeżeli przeżywasz godzinę smutku, przezwyciężaj ten smutek, poczym znowu raduj się w Panu.

KPiO 1913; ang: 796