Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Pod którym będzie błogosławiony świat?

Czy świat będzie błogosławiony pod Nowym Przymierzem, czy pod Przymierzem Abrahamowym?

Moją odpowiedzią, drodzy przyjaciele jest, że wszystkie Boskie błogosławieństwa wchodzą pod przymierze Abrahamowe, bądź wprost, bądź pośrednio. Przymierze Abrahamowe brzmi: "W nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi." Mieszczą się w tym dwie części, nasienie i błogosławienie świata. Pierwsza część tego błogosławieństwa rozumiana jest tylko przez nas, którzy dochodzimy do członkostwa z Chrystusem, jako nasienie Abrahamowe - "Jeżeliście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, według obietnicy dziedzicami." Co jest tą obietnicą? Obietnicą tą jest, że jako nasienie Abrahamowe wy będziecie błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. Ta obietnica obejmuje całe błogosławieństwo Tysiąclecia, a także owe szczególniejsze błogosławieństwo, jakie spływa na nas w wieku Ewangelii. Jednak pod tym Przymierzem Abrahamowym, Bóg zarządził jeszcze nowe przymierze z domem Izraelskim i z domem Judzkim, a mianowicie, że On miłościw będzie ich nieprawościom itp. To Nowe Przymierze nie jest wcale sprzeczne z tym starym. To stare mówi tylko, że przyjdzie błogosławieństwo i to było dostatecznym zapewnieniem dla naszej wiary, że to będzie błogosławieństwo nie nominalne tylko, ale rzeczywiste. Następnie dodatkowo wchodzi nowe przymierze i wyjaśnia w jaki sposób błogosławieństwo przymierza Abrahamowego dosięgnie całą ludzkość; mianowicie dosięgnie wszystkich przez odpuszczenie im ich grzechów, przez Chrystusa jako wielkiego Proroka, Kapłana i Króla, który ustanowi Swoje królestwo, spowoduje, że znajomością Pańską napełniona zostanie cała ziemia, a każdy dostąpi przebaczenia i pomocy do podniesienia się z degradacji. Tak więc dwa te przymierza nie są wcale sprzeczne jedno drugiemu.

KPiO 1909; ang: 165