Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Pod którym Kościół się rozwija?

Czy Kościół rozwija się pod Przymierzem Abrahamowym czy pod przymierzem ofiary?

Powiedzielibyśmy, że pod obydwoma. Przymierze Abrahamowe obiecywało Abrahamowi nasienie, a to nasienie miało być czynnikiem w błogosławieniu wszystkich rodzajów ziemi, zaś Apostoł wyjaśnia, że nasieniem tym był Chrystus. Widzimy, że Pan nasz Jezus był z urodzenia dzieckiem Abrahama, nasieniem Abrahamowym, ale jako nasienie Abrahamowe według ciała Jezus nie był tym, który miał uwolnić świat. Zanim cokolwiek mógł uczynić dla świata, musiał wprzód umrzeć jako cielesne nasienie Abrahamowe, tak samo, jak to było pokazane w wypadku Izaaka. Pan nasz poświęcił się i w rzeczywistości złożył Swoje życie, ale Bóg wzbudził go z śmierci, jako Nowe Stworzenie i to właśnie Nowe Stworzenie naszego Pana Jezusa jest duchowym nasieniem Abrahamowym, które ma błogosławić wszystkie rodzaje ziemi.

Tak więc Chrystus jest pozafigurą Izaaka. Jako duchowe nasienie, został wzbudzony z śmierci. Wy i ja zostaliśmy zaproszeni abyśmy się stali Jego członkami, chociaż nie jesteśmy nasieniem Abrahamowym według ciała. Zostaliśmy włączeni do nasienia Abrahamowego, jedynie według ducha i staliśmy się nasieniem Abrahamowym na poziomie duchowym, ponieważ staliśmy się członkami ciała Chrystusowego. Ale nikt nie może wejść w wypełnienie obietnicy Abrahamowej jak tylko przez otwarte drzwi ofiary.

Czy Żydzi nie mogli stać się duchowym nasieniem Abrahamowym bez ofiarowania ciała? Nie. Ani nikt inny nie może, jak tylko przez ofiarowanie swego ciała. Tak więc jest to w doskonałej harmonii, że znajdujemy się pod obydwoma Przymierzami. Bóg powiada: "Zgromadźcie Mi świętych Moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze." Jezus był pierwszym, który uczynił to przymierze z Bogiem, złożył Swoją ofiarę i został przyjęty na duchowy poziom nasienia Abrahamowego. On nas zaprosił, tak żydów, jak i pogan, abyśmy weszli i byli razem z Nim dziedzicami przez wejście na duchowy poziom i abyśmy się stali członkami duchowego nasienia Abrahamowego, jak to powiada Apostoł: "Jeśliście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym i dziedzicami według obietnicy," ale nie możecie stać się Chrystusowymi inaczej, jak tylko przez uczestniczenie w Jego ofierze.

KPiO 1913; ang: 194